Tag

Publiek Denken

Leren, experimenteren en maatwerk

Volgens het VNG-rapport Op weg naar een meervoudige democratie moet er in de lokale democratie heel wat veranderen. ‘We stellen voor de democratie creatiever vorm te geven,’ zegt auteur Wim van de Donk. ‘Denk aan burgerparticipatie en cocreatie.’ Hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans roept echter op tot voorzichtigheid. ‘De doe-democratie kan de gemeenteraad steeds meer buiten spel zetten.’ Dubbelinterview voor Publiek Denken.

Opdracht aan onszelf

Er heerst onvrede over de lokale democratie. Nederlanders willen minder politiek en meer ruimte voor maatschappelijke initiatieven. Interview met Koos Janssen, burgemeester van Zeist, over de Ontwikkelagenda Lokale Democratie voor het magazine Publiek Denken.

2 Interviews in nieuwe special Publiek Denken

Voor de nieuwe special van magazine Publiek Denken, ‘Kabinet aan zet’ heb ik twee dubbelinterviews gedaan. Ik sprak met Maxime Verhagen en Hans Mommaas over regio’s en met Zuzanna Skalska en Menno Lanting over innovatie.

Werken aan versnelling van binnenstedelijk bouwen

Er is in ons land een enorme behoefte aan woonruimte. Door aanhoudende huishoudens- groei moet de woningvoorraad tot 2025 met zo’n 600.000 woningen worden uitgebreid om aan die woningvraag te voldoen. Een groot deel daarvan kan worden gerealiseerd in binnen- stedelijk gebied. Maar zo makkelijk is dat niet. Achtergrondverhaal voor het magazine Publiek Denken.

‘Win-win voor iedereen’

Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is een enorme opgave in ons land. Slimmere beleidsinstrumenten zijn nodig als we onze klimaatdoelstellingen willen halen. Zoals het in Deventer ontwikkelde Woningabonnement. Interview met wethouder Frits Rorink van Deventer voor magazine Publiek Denken.

© 2017 Pieter Verbeek Tekst & Communicatie — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑