Tag

Publiek Denken

Sociale veiligheid ambtenaren kan beter

Ambtenaren moeten een plek hebben waar ze veilig misstanden kunnen melden die ze tegenkomen in hun werk. Dat dit nodig is, bleek maar weer uit de WODC-affaire, waar een klokkenluider en twee vertrouwens­personen werden afgeluisterd. Hoe kunnen we ze beter beschermen? Achtergrondverhaal voor magazine Publiek Denken.

Wijkgericht werken vraagt nieuwe skills van ambtenaren

Wijkgericht werken staat steeds hoger op de agenda bij gemeenten. Hoe zorg je ervoor dat je in gezamenlijkheid de relatie tussen gemeente en wijk versterkt? Achtergrondverhaal voor Publiek Denken.

RES-regio’s vooral een overheidsfeestje

Over 11 jaar moeten we in Nederland een CO2-reductie hebben van tenminste 49 procent ten opzichte van het jaar 1990. Op decentraal niveau moet de samenwerking vorm krijgen in de RES-regio’s. Maar vooralsnog blijkt het vooral een ambtelijke aangelegenheid te zijn. Achtergrondverhaal voor Publiek Denken.

MedMij geeft patiënten vertrouwen

Elke Nederlander moet de regie hebben over zijn eigen gezondheidsgegevens, vindt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarvoor kan iedereen vanaf 1 oktober kosteloos gebruikmaken van een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Voorwaarde is wel dat deze PGO voldoet aan de eisen van MedMij. Achtergrondverhaal voor Publiek Denken.

Slimme technologie in beeld

Koorts meten met een app of met een device je oma terugvinden die de weg naar huis kwijt is, omdat zij aan dementie lijdt. Innovaties genoeg in de zorg, maar zorgprofessionals en patiënten maken er nog niet gretig gebruik van. Daar wil de campagne Zorg van Nu verandering in brengen. Achtergrondverhaal voor magazine Publiek Denken.

© 2020 Pieter Verbeek Tekst & Communicatie — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑