Extra geld voor beurzenprogramma’s Nuffic

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking investeert via Nuffic €10,1 miljoen extra in beurzen voor 9 landen in Afrika en het Midden-Oosten.

Via Nederlandse onderwijsinstellingen kunnen – vaak jonge – professionals uit deze focusregio’s een studie volgen in waterbeheer, voedselzekerheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en rechtstaatontwikkeling.

Het gaat om zo’n 850 extra beurzen binnen de onderwijs- en kennisontwikkelingsprogramma’s Orange Knowledge Programme (2017-2022) en het MENA Scholarship Programme (2017-2019). Een gelijk streefgetal van mannen en vrouwen uit Jordanië, Libanon, Egypte, Irak, Palestijnse gebieden, Ethiopië, Mali, Burkina Faso, Nigeria en Niger kunnen via Nederlandse onderwijsinstellingen een beurs aanvragen voor een korte cursus of een master-opleiding in Nederland.

Het besluit vloeit voort uit de nieuwe beleidsnota ‘Investeren in Perspectief’ voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Daarin krijgen onderwijs en internationale kennissamenwerking een grotere rol, waarbij speciale aandacht is voor (beroeps)onderwijs en werkgelegenheid voor vrouwen en jongeren.

Problemen tackelen door kennis te delen

“Een hele mooie uitbreiding voor onze programma’s” aldus Nuffic-directeur Freddy Weima, “We bieden nu nog meer mensen de kans hun kennis te verbreden en die toe te passen in hun land”. Onderwijs speelt volgens Weima dan ook een cruciale rol in de duurzame ontwikkeling van een land. “In de 66 jaar dat wij onderwijs-ontwikkelingsprogramma’s beheren, hebben wij niet alleen tienduizenden mannen en vrouwen de mogelijkheid kunnen bieden hier te studeren, ook de vele partnerschappen tussen Nederlands onderwijs en onderwijs in de diverse landen hebben gezorgd voor structurele verbetering van het wereldwijde onderwijsniveau.

De mondiale problemen waar we voor staan op het gebied van bijvoorbeeld voedselzekerheid en klimaatverandering kunnen we alleen tackelen als we kennis delen.”

Orange Knowledge Programma

In samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken is Nuffic programma manager van een tweetal kennisontwikkelingsprogramma’s die door het ministerie worden gefinancierd.

Het Orange Knowledge Programma – de geïntegreerde opvolger van beurzenprogramma NFP en capaciteitsontwikkelingsprogramma NICHE – richt zich op kennisontwikkeling en samenwerking tussen Nederlandse onderwijsinstellingen en partners in 52 deelnemende landen. Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en heeft met de extra funding van € 9,28 miljoen een budget van €194,2 miljoen. Het omvat een groot deel bestemd voor meerjarige institutionele samenwerking. Daarnaast bestaat het uit een individueel beurzenprogramma voor professionals via cursussen en masteropleidingen, op maat gemaakte groepstrainingen en alumni-activiteiten. De looptijd is tot mid-2022.

Gelijkwaardige samenwerking, eigenaarschap, inclusie en aansluiting op de vraag en de arbeidsmarkt in de partnerlanden staan centraal in het programma. De extra financiering komt ten goede aan Jordanië, Libanon, Egypte, Irak, Palestijnse gebieden, Ethiopië, Mali, Burkina Faso en Nigeria. Niger wordt voor het eerst toegevoegd aan de landenlijst. Met de extra funding komen er ongeveer 770 extra beurzen voor korte cursussen (tot maximaal 9 maanden) en 120 voor masteropleidingen. In totaal zijn er in het programma nu zo’n 7770 beurzen beschikbaar voor korte cursussen en zo’n 1500 voor masteropleidingen.

MENA Scholarship Programma

Het MENA Scholarship Programme is een beurzenprogramma voor cursussen en op maat gemaakte trainingen gericht op het versterken van democratische transitie in Algerije, Egypte, Iran, Irak, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Syrië en Tunesië. Met de extra financiering van € 916.000 zullen 75 extra beurzen voor korte cursussen (minimaal 2 en maximaal 12 weken) voor mid-career professionals uit Irak, Jordanië en Libanon aangeboden worden. De looptijd van MSP is tot mid-2019. In totaal zijn er met MSP ruim 300 beurzen beschikbaar voor korte cursussen.

Het bericht is onder meer opgepikt door het AD, Parool, ANP, het HOP, Reformatorisch Dagblad en De Gelderlander.

 

You may also like