IBDS Magazine

Afgelopen week kwam de nieuwe editie uit van het IBDS Magazine! Voor deze vierde editie sprak ik weer met inspirerende en enthousiaste mensen over de noodzaak van verantwoord datagebruik en de interbestuurlijke datastrategie.

Want het besef dat data waarde heeft daalt steeds breder in bij de overheid, stelt Mark Vermeer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “We willen uiteindelijk dat overheidsmedewerkers vaardiger worden in het nadenken over de kansen van data.” Met Kiske de Leest sprak ik over het Vorderingenoverzicht Rijk. Die biedt straks inwoners met één druk op de knop inzicht in al hun betalingsverplichtingen aan overheidsorganisaties. Tanaquil Arduin is een van de eerste Chief Data Officers van ons land en werkt aan het verhogen van het datavakmanschap bij de Gemeente Den Haag. “Want goed met data werken, is een vak, een ambacht.”

Sinds eind september heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek haar beschermde data ontsloten via het platform Data.overheid.nl, waar ze al sinds 2015 haar open data deelt. Het is de eerste stap naar een Beschermde Data Catalogus. Ik sprak erover met Erwin van Mierlo en John Kartopawiro van CBS.

Lees het hele magazine online: https://magazines.interbestuurlijkedatastrategie.nl/ibds/2023/03

You may also like