Publicatie ‘Kracht van City Deals’

Wat kunnen projectleiders van City Deals van elkaar leren? En hoe worden City Deals daardoor een steeds slimmere en succesvollere werkvorm voor de opgaven van de toekomst? Bij zulke vragen hoort een open vizier, een ambitieus Community of Practice-programma, én een bijpassende manier om kennis te delen. Deze week is het CoP-blad ‘De Kracht van City Deals’ verschenen. Daaraan heb ik meegewerkt onder meer met een verslag en dubbelinterview.

Afgelopen 15 mei ontmoetten 30 leden van het netwerk van Agenda Stad elkaar in Utrecht voor de allereerste Community of Practice bijeenkomst om samen de kracht van City Deals te beleven. Het is de opmaat naar meerdere bijeenkomsten. Binnen de City Deals wisselen de partners veel kennis en ervaringen met elkaar uit, tussen de verschillende deals gebeurt dat nu nog minder vaak. Wat kunnen zij van elkaar leren?

Een Community of Practice voor City Deals. Dat betekent dus: kennisuitwisseling voor ‘kennisuitwisselaars’. Dat is niet om na een jaar pas terug te kijken, om dan te vertellen wat de verschillende CoP activiteiten ons geleerd hebben. Maar juist om het leerproces op de voet te volgen. Zie dit CoP-blad daarom als een reisverslag, dat de verschillende etappes van de CoP van City Deals vastlegt en verdiept, om hier ook in de toekomst nieuwe inzichten in te kunnen vinden.

Voor dit alles geldt: read it while it’s hot, in dit allereerste CoP-blad. Want de City Deals waar u over zult lezen zijn volop in beweging!

Lees het CoP-blad in pdf.

You may also like