Meer internationale talenten blijven in Nederland

Het aantal internationale studenten dat in Nederland blijft na afronding van de studie stijgt. Bijna een kwart van hen (24,7%) heeft zich hier vijf jaar na het afstuderen gevestigd. Van de lichting afgestudeerden uit 2006, vestigden 2.610 zich in Nederland. Voor de lichting afgestudeerden uit 2012 groeide dat aantal tot 3.515. Het hoger onderwijs vormt zo een belangrijke aanvoerroute voor kenniswerkers in Nederland.

Dat blijkt uit een onderzoek van Nuffic naar de stayrate (blijfkans) van internationale studenten. Het is de derde keer dat deze stayrate is onderzocht. In deze editie zijn voor het eerst ook de cijfers beschikbaar van in Nederland studerende, maar over de grens woonachtige internationale studenten. Daarnaast omvat de meting nu grotere groepen afgestudeerden per jaar. In totaal omvatte het onderzoek 85.880 internationale studenten.

Vijf jaar na afstuderen

Om een compleet beeld te krijgen van de stayrate van een grotere groep afgestudeerde internationale studenten, richt het onderzoek zich op een langere periode. Daarom is gekeken naar afgestudeerden tussen de academisch jaren 2006-07 en 2012-13. Daaruit blijkt dat van alle onderzochte internationale studenten, binnen een jaar na de studie iets meer dan de helft weer vertrekt. Met elk jaar dat men langer blijft wordt de kans op uiteindelijk vertrek echter kleiner. Uit de analyse blijkt dat na vijf jaar bijna een kwart is gebleven. Van deze internationale alumni heeft ruim 72 % betaald werk. Dat is vergelijkbaar met de bruto arbeidsparticipatie van de Nederlandse bevolking (2016).

Technische studies

Studenten die afstuderen in studiedisciplines waarvoor op de arbeidsmarkt tekorten bestaan of worden verwacht blijven relatief vaak. Zo blijven er met name uit technische studies relatief veel internationale talenten in Nederland wonen (41% op universiteiten, 26% op hogescholen, in totaal 3.135 afgestudeerden). Ook afgestudeerden met een achtergrond in onderwijs, gezondheidszorg en natuur blijven verhoudingsgewijs vaak.

Randstad en regio Eindhoven

Gemiddeld gezien blijven universitair afgestudeerden vaker in Nederland dan hbo-afgestudeerden. Vooral voor de technische universiteiten is dit het geval. Ze blijven echter niet altijd wonen in de regio waar ze hebben gestudeerd: het gros van de internationale afgestudeerden komt terecht in de Randstad, -vooral Amsterdam is in trek (circa een kwart van het totaal)-, of in Eindhoven.

Belang voor kenniseconomie en schatkist

Het behouden van internationale talenten levert de Nederlandse schatkist geld op. Uit onderzoek blijkt dat tenminste 19% van alle afgestudeerden hun hele leven in Nederland blijft. Dat levert de schatkist jaarlijks €1,64 miljard op. Wanneer Nederland erin slaagt om alle onderzochte afstudeerders die hier na 5 jaar nog zijn, te behouden, levert dat jaarlijks €2,08 miljard op. Hoewel het aantal afgestudeerde internationale studenten jaarlijks toeneemt, neemt het aandeel van hen dat blijft echter af. Van de onderzochte lichting uit 2006 bleef 29,3%. Van de lichting uit 2012 bleef 22,27%. Het merendeel van de onderzochte groep studenten in deze meting studeerde af toen de economische neergang zich vanaf 2008 inzette. Het herstel van de arbeidsmarkt voor hoogopgeleiden zette zich pas vanaf 2013, na de meetperiode, in. Ook is pas toen een programma gericht op binding van internationaal talent van start gegaan onder de naam Make it in the Netherlands.

“Internationale studenten zijn belangrijk voor ons land”, stelt Freddy Weima, directeur van Nuffic. “Omdat ze via de international classroom bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs. Maar dus ook economisch, omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan onze kenniseconomie en schatkist. Dat vraagt dan wel om goede randvoorwaarden en een sterkere gezamenlijke inzet om talent hier ook echt te houden”.

Meer weten? Bekijk de cijfers op de interactieve dashboard.

Het hele onderzoeksrapport is hier te downloaden.

Lees meer in de media, zoals het AD, Parool, Ad Valvas, Nederlands Dagblad,

You may also like