Op zoek naar lef, denk- en doekracht

Innovatie is onmisbaar in de watersector. Bovendien biedt het mooie kansen voor de economie en werk­gelegenheid. Het NWB Waterinnovatie­fonds, dat begin dit jaar is gelanceerd, kan helpen om innovatie te versnellen. Een interview met fondsvoorzitter Stefan Kuks en directeur Lidwin van Velden van de Nederlandse Water­schapsbank (NWB).

Al jaren organiseert de NWB Bank samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs. Met het fonds wil de bank een stap verder gaan: ‘Ik ben altijd onder de indruk van de innovaties die bij de Waterinnovatieprijs langskomen, maar tegelijkertijd vind ik het jammer dat veel innovaties niet verder komen,’ zegt Lidwin van Velden, die jurylid is van de prijs. ‘Helaas kunnen wij als bank daar vaak niet direct een rol in spelen, omdat investeren in scale-up innovaties niet past bij het risicoprofiel van onze bank.’ Van Velden kwam met haar collega’s op het idee om een fonds op te richten om innovaties in de watersector te helpen de moeilijke fase tussen de ontwikkeling en realisatie van nieuwe technieken en oplossingen te overbruggen. ‘Verduurzaming is een van de grootste uitdagingen van Nederland,’ legt ze uit. ‘De waterschappen, onze aandeelhouders, zijn daar elke dag mee bezig, maar beschikken niet altijd over de middelen en ruimte om erin te investeren. Dat is wel nodig. Met dit fonds willen we daar als bank een bijdrage aan leveren.’

Waterinnovatiefonds

Het afgelopen jaar heeft het NWB Waterinnovatiefonds vorm gekregen, vertelt Stefan Kuks, watergraaf van waterschap Vechtstromen en voorzitter van het NWB Waterinnovatiefonds. ‘Na de oprichting van het fonds en de werving van mensen die aanvragen kunnen beoordelen, zijn we nu klaar voor de eerste aanvragen. Waterschappen kunnen een aanvraag doen voor een lening van maximaal 2 miljoen euro die wordt gebruikt als eigen of achtergesteld vermogen. Daarbij is belangrijk om te vermelden dat het fonds maximaal 50 procent van het totaal benodigd kapitaal verstrekt. Ook moet minimaal een derde van het kapitaal door een of meerdere waterschappen worden ingebracht.’

Nieuwe ideeën Innovatie is hard nodig in de watersector, stelt Kuks. ‘Klimaatverandering heeft een steeds grotere impact en vraagt om nieuwe ideeën om het hoofd te bieden aan toenemende droogte, extreme regenbuien en zeespiegelstijging. En ook de gevolgen van toenemend medicijngebruik voor de kwaliteit van water baart ons zorgen. Klassieke aanpakken en oplossingen voor deze grote opgaven volstaan niet. Gelukkig beschikt Nederland over veel innovatiekracht, mede dankzij de goede samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Maar dat is niet altijd voldoende. Soms is risicodragend kapitaal nodig om een goed idee verder te brengen.’

Beproefde oplossingen

Het NWB Waterinnovatiefonds wil succesvolle experimenten verder brengen. Kuks: ‘We willen helpen bij het opschalen en uitrollen van innovaties. Binnen Nederland, maar eventueel ook daarbuiten. Zo investeren we in de kennis en kunde die we in eigen land nodig hebben en helpen we bovendien om deze verder te verspreiden over de wereld. Dat biedt mooie kansen voor de economie en werkgelegenheid in Nederland.’
Kuks hoopt dat het fonds in zijn missie slaagt. ‘Er zijn genoeg ideeën maar succesvolle innovaties komen niet tot stand als ze niet eerst kunnen worden getest in de praktijk. Dat vergt lef en is vaak te risicovol voor gewone investeerders. Hier kan het NWB Waterinnovatiefonds dus uitkomst bieden.’ Van Velden: ‘Het zou natuurlijk helemaal mooi zou zijn als succesvolle experimenten vervolgens resulteren in beproefde oplossingen die zo breed worden toegepast in de waterwereld, dat de NWB Bank ze wel kan financieren. Dat zou echt fantastisch zijn.’ Van Velden en Kuks kijken uit naar de eerste voorstellen en roepen de waterschappen op om deze zo veel mogelijk te ontwikkelen in samenwerking met kennisinstellingen en het bedrijfs­leven. Want om de wateropgaven van de komende decennia het hoofd te kunnen bieden, is alle beschikbare denk- en doekracht nodig.
Lees het oorspronkelijke artikel in magazine Het Waterschap.

You may also like