Persvrijheid is geen vanzelfsprekendheid

Persbericht voor RNW Media.

Op 3 mei, de Internationale Dag van de Persvrijheid, publiceert RNW Media, in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de UNESCO Jongerencommissie een eerste animatie over persvrijheid. Daarmee geeft RNW Media een sneak preview van een online lespakket waar het voortgezet onderwijs later dit jaar mee aan de slag kan gaan.

 In 1993 verklaarde de Verenigde Naties 3 mei tot World Press Freedom Day. Aandacht voor persvrijheid is hard nodig; één derde van de wereldbevolking woont in een land waar vrijheid van met name onafhankelijke media ver te zoeken is.

 Persvrijheid in het Nederlandse klaslokaal

In Nederland lijkt persvrijheid de normaalste zaak van de wereld. Jongeren voelen zich dan ook weinig betrokken bij dit thema en op school wordt er maar beperkt aandacht aan besteed. Met de animatiefilm wil RNW Media jongeren bewust maken van het belang van persvrijheid en van het gevaar waar veel (jonge) mediamakers in landen waar persvrijheid in het geding is, mee te maken krijgen.

De op 3 mei gelanceerde korte animatiefilm is een sneak preview van een breder lespakket voor middelbare scholen dat ook toegankelijk zal zijn voor jongeren buiten Nederland. Het is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse UNESCO jongerencommissie en zal bestaan uit verschillende animaties, video’s van journalisten in de landen waar RNW Media werkzaam is, en verwerkingsopdrachten. Het online lespakket wordt aangeboden aan docenten maatschappijleer en verspreid via ruim 11.000 zogenaamde UNESCO scholen in 182 landen.

Persvrijheid wereldwijd

Overal zijn digitale media de moderne vorm voor menselijke interactie en het delen van informatie, vooral voor en onder jongeren. Nu de media steeds meer worden bedreigd, moeten we hen beschermen en ervoor zorgen dat ze zo inclusief, zo veilig en constructief mogelijk zijn. Daarom brengen we ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Persvrijheid de stemmen van de media makers, bloggers en vloggers naar beleidsmakers. Dat doen we met:

  • Video’s van bloggers – 4Voices4Freedom
    Op social media deelt RNW Media op 3 mei de eerste van een serie video’s, genaamd 4Voices4Freedom, van bloggers in landen waar persvrijheid beperkt is. Lemien Sakalunga uit Congo DRC vertelt over het effect van de drie weken durende internet shutdown en hoe hij zijn werk voor bloggerscollectief Habari, met gevaar voor eigen leven doet. In een andere serie op social media, genaamd The Humans of Press Freedom, delen journalisten hun ervaringen.  Dit is een samenwerking van Humans of Amsterdam, het ministerie van Buitenlandse Zaken en RNW Media.
  • Onderzoek naar persvrijheid
    RNW Media start op 3 mei tevens een onderzoek onder mediamakers, bloggers en online journalisten in landen waar persvrijheid onder druk staat om van hen zelf te horen hoe zij beperkt worden in hun werk en wat voor oplossingen zij bedenken. De resultaten van dit onderzoek worden bekend gemaakt tijdens de World Press Freedom Day conferentie op 18-20 oktober en zullen worden gebruikt om te lobbyen bij overheden om het tij te keren.
  • De HagueTalks
    Op 3 mei om 16:00 organiseert RNW Media samen met The Hague Project Peace and Justice de Hague Talk ‘How can we make our voices heard in the time of the Covid-19 crisis?’.  Mediaprofessionals en andere geïnteresseerden zijn welkom om via Zoom mee te praten over persvrijheid in tijden van corona met sprekers als Aya Chebbi (activist, blogger, feminist en Speciaal Gezant voor de Jeugd van de Afrikaanse Unie) en Marietje Schaake (president van de Cyber Peace Institute, oud-Europarlementariër D66). Het event is ook live te volgen op het YouTube kanaal van Hague Talks

You may also like