Provincies bewijzen meerwaarde

Met geïnspireerd kunst- en vliegwerk hebben de provincies COVID-19 het hoofd geboden. ‘De coronacrisis boort zo veel innovatie en creativiteit aan.’

Van economie, financiën en onderwijs tot openbare orde en het sociaal domein. De komst van corona heeft een enorme impact gehad op de gemeenten in ons land. Voor de provincies waren de gevolgen meer indirect, zegt Pieter Hilhorst. Zij kregen vooral te maken met evenementen op het gebied van sport en cultuur die werden afgelast, en met openbaar vervoer dat te maken kreeg met nieuwe maatregelen.

‘In de eerste fase ging om die reden veel energie naar het bijstaan van gemeenten waar dat mogelijk was.’ Hilhorst is algemeen directeur en provinciesecretaris van de provincie Gelderland, voorzitter van de Kring van Provinciesecretarissen en adviseur van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Er zijn verschillen in hoe provincies gemeenten hebben ondersteund, zegt hij, omdat niet elke provincie dezelfde relatie met gemeenten heeft.

‘Kijk bijvoorbeeld naar Noord- en Zuid-Holland, die hebben te maken met grote steden binnen hun grenzen. Terwijl Gelderland van oudsher is gericht op de regio, op de Achterhoek of Veluwe. En de situatie in Zeeland is weer anders.’

Lees het hele verhaal in Publiek Denken.

You may also like