Rainforest Alliance gekwalificeerd voor duurzaam inkopen

theebladerenEindelijk! We kregen we het bericht dat Rainforest Alliance is gekwalificeerd voor het duurzaam inkopen van de Nederlandse overheid. We hebben nog even gewacht tot dit ook inderdaad op de website van de Rijksoverheid te zien is, maar nu kunnen we het hier vertellen.

Voor het duurzaam inkopen van voedingsproducten kunnen overheidsinstanties dus met een gerust hart kiezen voor Rainforest Alliance. Onze werkwijze – , met veel aandacht voor natuurbehoud, dierenwelzijn, goede arbeidsomstandigheden, waterbesparing en een professionele bedrijfsvoering die meer opbrengt – staat nu ook officieel op de Nederlandse kaart. Op dit moment gaat het nog om een voorlopige kwalificatie. Het ‘voorlopig’ kan volgend jaar komen te vervallen.

Meer opbrengst en betere inkomens
Onderzoek toont steeds weer aan dat Rainforest Alliance gecertificeerde boeren en boerinnen meer opbrengst en betere inkomens hebben. Door producten te kiezen met het Rainforest Alliance keurmerk werk je eraan mee, dat steeds meer boeren hun bedrijf kunnen verduurzamen. De kwaliteit van de bodem wordt behouden voor de toekomst, zodat ze ook op de lange termijn op een goede opbrengst kunnen vertrouwen. Door betere productietechnieken wordt de opbrengst en de kwaliteit van de producten beter. De boeren krijgen meer inzicht in hun bedrijfsvoering, zodat ze betere beslissingen kunnen nemen voor hun bedrijf. En daar kan dus nu ook de Nederlandse overheid voor kiezen.

Inkopers
De overheid is een van de grootste inkopers in ons land. De verschillende overheden samen vormen ongeveer 17 tot 20 procent van de markt. Jaarlijks kopen Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten voor ruim 60 miljard euro in aan goederen en diensten. Een fors bedrag dus, dat het voor bedrijven de moeite waard maakt om te kiezen voor duurzame producten.

Rainforest Alliance-keurmerk
Deze kwalificatie maakt het mogelijk voor leveranciers om via aanbestedingen producten met het Rainforest Alliance-keurmerk zoals koffie, thee, ’fruit, sap en noten aan te bieden aan de overheid. Ook in andere aanbestedingen kan de kwalificatie door de Nederlandse overheid een meerwaarde bieden.

Duurzaamheid
De overheid heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Nederland wordt vaak gezien als voorloper op het gebied van duurzaam inkopen door de overheid. Het uitgebreide overheidsprogramma voor duurzame inkoop dat in 2005 is opgezet was een van de eerste van Europa. We hopen dat onze kwalificatie dan ook een positief voorbeeld kan zijn voor andere landen.

Over de Rainforest Alliance
De Rainforest Alliance is een internationale non-profit organisatie die werkt aan het behoud van biodiversiteit en het opbouwen van een duurzaam bestaan van lokale gemeenschappen. Dat doen we door het stimuleren van ecologisch landgebruik, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam consumentengedrag.

Deze tekst is gepubliceerd op de Nederlandstalige Frog Blog.

You may also like