Sommige gemeenten kunnen wel inburgeren

Ongeveer een half miljoen mensen in ons land spreekt niet of nauwelijks Nederlands. Het lukt gemeenten maar niet hen op taalles te krijgen. Een aantal gemeenten heeft het wel goed voor elkaar.

Met een nieuwe campagne wil de overheid meer mensen aanzetten om Nederlands te leren. Minister Ella Vogelaar van Inte- gratie trekt 11 miljoen euro uit om tienduizend vrijwilligers in te zetten die allochtonen moeten helpen met de taalvaardigheid. ‘Nederlands spreken is nodig om mee te kunnen doen in de samenleving’, is haar boodschap.

Met een wetswijziging vorige week en deze campagne lijkt inburgering nu topprioriteit te hebben. Vijf gemeenten hebben niet per se een extra campagne nodig. Zij kampen niet met wachtlijsten en lege klassen op de ROC’s. Amstelveen, Oss, Venlo, Gouda en Hoorn hadden al een organi- satie klaar, die goed aansloot bij de nieuwe Wet Inburgering vorig jaar januari.

Redelijk pijnloos

Inburgering- en re-integratie- bureau BON in Amstelveen had al voor de komst van de Wet Inburgering alle inburge- ringsplichtigen in de gemeente op het netvlies staan en werkte al nauw samen met de scholen. ‘Daarom kon de overstap redelijk pijnloos worden gemaakt’, vertelt beleidsmedewerker Els Helders van de gemeente. ‘Het was eigenlijk een doorlopende lijn. Er was wel wat vertraging. Afgelopen januari hadden we pas alle wachtlijsten weggewerkt.’ Dit jaar moet de gemeente 250 mensen inburgeren. De helft daarvan is al op cursus.

De gemeente Oss noemt zichzelf een voorloper. Wethouder Chris Ermers (SP) is dan ook binnenkort uitgenodigd op een congres om aan collega’s te vertellen hoe ze het daar in de Brabantse gemeente doen. ‘Je kunt altijd een campagne starten natuurlijk, maar belangrijk is dat wat er achter zit goed is georganiseerd’, zegt Ermers. ‘Mensen moeten snel aan de slag kunnen met een cursus.’ Vorig jaar overtrof de gemeente haar prognoses met een kwart (in totaal 225 inburgeraars op cursus) en dit jaar verwacht Ermers zelfs driehonderd mensen een traject aan te bieden. Het geheim? ‘Simpelweg onze koers continueren.’

Volgens Ermers was ook Oss al voor 2007 goed op weg met de inburgering. ‘We wilden dat de inburgeraars bij de juiste trajecten terecht kwamen. Je hebt allerlei niveaus, van analfabeten tot hoogopgeleiden. We bieden dan ook tien verschillende trajecten aan.’ ‘De minister volgt gewoon de Osse lijn’, aldus Ermers. Ook Hoorn kreeg een pluim van de minister. De gemeente voorspelde dat vorig jaar honderd mensen zouden inburgeren, dat werden er 114. Ook dit jaar gaat het goed, laat Marloes Hoorn weten. Omdat de gemeente de organisatie ook goed op orde had toen de nieuwe wet in werking trad, konden binnen een half jaar de eerste inburgeraars aan de slag. Net als in Gouda. Daar is het motto ook: niet te veel praten en direct aan de slag!

Lees het artikel in pdf.

You may also like