Reik inwoners de hand

Zo’n 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens kampen met schulden. Dat enorme aantal heeft een ontwrichtende werking op de samenleving. Om die reden werken kabinet en ketenpartners aan maatwerk en verbetering van overheidsincasso’s. Wat leveren die maatregelen op?

You may also like