Echt iedereen doet mee in Reusel

Van reprodiensten, administratief werk tot soep maken en schoonmaakklussen. Op het gemeentehuis van Reusel-De Mierden worden veel werkzaamheden uitgevoerd door het Serviceteam, een team bestaand uit 9 mensen met een matig tot lichte verstandelijke beperking. En dat werkt. “Ze horen er helemaal bij.”

Dat de gemeente Reusel-De Mierden één van de koplopergemeenten is van het VN-Verdrag Handicap is niet gek. Inclusie is hier in deze gemoedelijke Brabantse gemeente met 13.000 inwoners haast vanzelfsprekend. Dankzij de korte lijntjes die er bestaan tussen gemeente en inwoners. Afgelopen juni ondertekende de gemeente het manifest en sindsdien staan communicatie en bewustwording over toegankelijkheid hoog op de agenda. “We willen onze ambities voor inclusief beleid overal uitdragen”, vertelt Maarten Maas, wethouder Sociaal Domein. “Waar het kan kijken we of we het kunnen doen. Omdat we een kleine gemeente zijn, zijn de lijntjes kort en kunnen we iedereen erbij betrekken. Zo krijgen we de nodige verbinding. Toegankelijkheid leeft hier echt, ook bij de inwoners. De samenwerking met verenigingen is heel belangrijk. Zo hebben we bijvoorbeeld aanjaagsubsidie beschikbaar gesteld voor de dansvereniging om aparte dansgroepjes te vormen voor kinderen met een beperking.”

Korte lijntjes

Maas heeft zijn jarenlange ervaring uit het speciaal onderwijs meegenomen naar het gemeentehuis. Een aantal leden van het Serviceteam kent hij dan ook al meer dan 25 jaar. Van het voetbalveld, maar ook van het werk dat hij deed als begeleider bij vakantiekampen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zoals de 44-jarige Robert Geboers, die nu ruim een jaar werkt voor het Serviceteam en veel reprowerk doet, zoals het printen en inbinden van rapporten. Het is typisch voor de korte lijntjes in Reusel. ‘Samen Doen’ is het motto van de gemeente, en dat uit zich ook in het inclusiebeleid. Zo heeft Maas ook een direct lijntje met fotograaf Jan Wijten, die in een rolstoel zit en kritisch meekijkt naar de toegankelijkheid van de openbare ruimte en panden in Reusel, Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel. Maas noemt een voorbeeld van een situatie waar het rolstoeltoilet moeilijk bereikbaar was. “Jan laat mij dat dan weten.”

Veilige werkplek

Die korte lijntjes hebben het mogelijk gemaakt dat mensen met een verstandelijke beperking een hele veilige werkplek konden vinden in het gemeentehuis. In 2014 al startte de gemeente met het Serviceteam, met één medewerker. Inmiddels werken er 9 mensen en uitbreiding met meer medewerkers volgt op korte termijn. De medewerkers van het Serviceteam worden elke dag begeleid door Susan Van de Wal van zorgorganisatie Amarant. “Hun taken zijn heel divers en we zoeken bij elke persoon de taken die bij hen passen. Ik begeleid ze, stuur ze aan en zorg ervoor dat ze zich verder kunnen ontwikkelen.”

Elke ochtend om kwart voor 9 start het Serviceteam in hun kantoor met een kopje koffie of thee en een werkoverleg, waarin de taken voor die dag worden verdeeld. Of het nu gaat om schoonmaken, kopiëren, helpen met de post of het helpen bij de begraafplaats. Om vier uur in de middag eindigt hun werkdag. “De samenwerking met de ambtenaren verloopt heel erg goed. Helemaal in het begin moesten de ambtenaren misschien wat wennen maar de medewerkers hoorden er vanaf het  begin al helemaal bij. De medewerkers krijgen heel veel kansen. Als iets niet lukt kan het gewoon weer opnieuw. Ze blijven voor hen open staan. Dankzij dit werk kunnen de medewerkers van het Serviceteam verder groeien op de participatieladder. Het mooie van dit project is dat ze met hun fysieke en/of verstandelijke beperking, waarbij soms ook sprake is van gedragsproblematiek, toch passen binnen deze locatie. Door de goede samenwerking met de gemeente was het meteen een succeservaring.”

Zonnetje in huis

Wel ligt er ook een gevaar op de loer, namelijk van overvragen, vertelt Susan. “Omdat ze er inmiddels zo bij horen, worden de Serviceteam-medewerkers wel eens te hoog ingeschat. Ze zijn heel kwetsbaar, daarom is het belangrijk dat de begeleider nabijheid op afstand biedt.” Maar ze voegen vooral veel toe, stelt Maas: “Mensen maken graag een praatje met ze, ze zijn vaak het zonnetje in huis dankzij de vrolijkheid die ze uitstralen. Een van de medewerkers leegt bijvoorbeeld de prullenbakken op vrijdag en wenst dan iedereen een fijn weekend. Ambtenaren krijgen inzicht in hun leefwereld, en leren anders denken.  We kunnen echt leren van elkaar. We zien dat de medewerkers van het Serviceteam het hartstikke naar hun zin hebben en ook het eigen personeel vindt het geweldig. Het is echt een positief punt in Reusel-De Mierden. Met het Serviceteam laten we zien dat ook daadwerkelijk iedereen meedoet.”

Lees het artikel op de website van de VNG.

You may also like