agenda staf

Special Agenda Stad over Ontwerpkracht

Dat ontwerpend denken meerwaarde heeft voor beleidsinnovatie en steden daarmee hun vraagstukken concreet kunnen maken, daar ben ik nu wel van overtuigd.

De afgelopen tijd heb ik een serie interviews gedaan voor de special Ontwerpkracht, een e-zine van Agenda Stad waarin verschillende ontwerpers en professionals van Rijk en medeoverheden aan het woord komen over de waarde van ontwerpkracht.

Ik sprak onder meer met Marjorie Bakker, Linda Meijer-Wassenaar, Jurian Strik, Suzanne Potjer, Marleen de Ruiter, Bart Stoffels, Koen Haer, Prof. Matthijs van Dijk, Marjoke Verschelling-Hartog, Francesco Veenstra en Jetske van Oosten.

Lees het magazine online: https://magazines.agendastad.nl/special-ontwerpkracht

You may also like