‘Steden hebben de innovatieve en sociale aanpak nodig van sociale ondernemers’

Gemeenten kunnen niet alleen de vraagstukken in hun stad oplossen. Daar hebben ze ook hulp bij nodig van andere belanghebbenden. Sociale ondernemers kunnen daarin een belangrijke rol spelen, stelt Willemijn Verloop directeur en medeoprichter van Social Enterprise NL. Op de Dag van de Stad benadrukt zij de kansen die er liggen voor gemeenten en sociaal ondernemers om samen te werken voor een inclusieve circulaire stad!

Inmiddels zijn bij Social Enterprise NL meer dan 350 ondernemers aangesloten, die het anders doen, die maatschappelijke impact vooropstellen en waar voor iedereen winst wordt gecreëerd. En dat is nodig, stelt Verloop: “Het gaat heel goed met de steden. Toch zijn er nog steeds uitdagingen zoals rond. thema’s zoals (jeugd)werkloosheid eenzaamheid en vervuiling. Het zijn urgente thema’s waar steden mee worstelen. Maar er zijn talloze jonge ondernemers die innovatieve businessmodellen ontwikkeln om deze hardnekkige vraagstukken aan te pakken. Op de Dag van de Stad wil ik die kansen bespreken en vooral veel voorbeelden geven ondernemers die daarin zijn geslaagd om die problemen ondernemend op te lossen.”

Hoe belangrijk zijn zij voor de stad?

“Sociaal ondernemers ontwikkelen belangrijke oplossingen voor de toekomst van leven in steden, daar ben ik van overtuigd. De rol die er ligt voor de steden is dan ook om deze initiatieven te stimuleren en mogelijk samen te werken om ze op grote schaal uit te rollenh. Mijn oproep aan de steden is dan ook om de sociaal ondernemers te omarmen. Ze zijn een belangrijke bondgenoot voor sociale vraagstukken.”

WIllemijn Verloop. Foto: Erik Smits Fotografie

Wat is er nodig voor hun succes?

“Gemeenten moeten ze opzoeken en hen helpen niet te verdwalen in het gemeentelijke doolhof van regels en subsidies. Zorg daarnaast als gemeente voor een beter inkoopbeleid. Kies bijvoorbeeld voor een catering die oog heeft voor jeugdwerkloosheid, die mensen een kans wil geven met een afstand tot de arbeidsmarkt.. Ik zie echt enorme kansen liggen, gemeenten kunnen dit vergroten zonder er verantwoordelijkheid voor te dragen. Op de Dag van de Stad wil ik ze dan ook vooral inspireren met mooie voorbeelden.”

 

Kun je een paar goede voorbeelden noemen van geslaagd sociale ondernemers?

“Kijk eens naar Colour Kitchen, een cateringbedrijf dat als doelheeft om jongeren met een hele grote afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld die net uit de gevangenis komen, te trainen en op te leiden in de horeca. Uiteindelijk doen deze jongeren catering bij grote bedrijven als de Rabobank.  Daar heeft Colour Kitchen onder andere met de gemeente Utrecht een Sociaal Impact Bond voor afgesloten. Zo creëer je kansen voor mensen die ze niet vanzelf krijgen. Een ander voorbeeld is Cycloon fietskoeriers, die per fiets ook wasmachines en kano’s vervoeren om zo te helpen de uitstoot van diesel te weren uit steden. Ze doen echt alles per fiets. Fietskoeriers.nl groiet als kool.. En natuurlijk is Thuisafgehaald.nl. een goed voorbeeld, waar buurtbewoners koken voor elkaar. Je kookt toch waarom niet voor iemand uit de buurt? Dit zorgt voor verbinding in de wijk en gaat eenzaamheid tegen.”

Is sociaal ondernemerschap nu een nieuwe trend in onze maatschappij?

“Ja, het is nu echt in opkomst. Het was er altijd wel natuurlijk maar de laatste vijf jaar is het echt met 80 procent gegroeid. Nederland is dan ook een van de snelst groeiende landen van Europa als het gaat om sociaal ondernemerschap.”

Hoe komt dat?

“We hebben altijd een beetje de verwachting gehad dat de overheid onze maatschappelijke vraagstukken wel oplost.  Immidels is duidelijk dat ze dat niet alleen kunnen , dus moeten we het anders doen. De innovatieve  en sociale aanpak van sociale ondernemers is een van die belangrijke nieuwe stromingen.. Wanneer ze succes hebben, zie je echt een aanzuigende werking ontstaan, en dat ze anderen stimuleren. Vaak wordt sociaal ondernemerschap gezien als  iets wat moeilijk opschaalbaar is. Bedrijven als Colour Kitchen laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om groot te worden. Met hun succes weten ze ook hun manier van werken over te dragen. Taxi Electric, het eerste geheel electische taxibedrijf in Europa dat werkt met werkloze 50-plussers, beïnvloedde met hun werk een aanbesteding bij Schiphol. Ze wonnen weliswaar niet maar je vindt alleen nog maar elektrische Schiphol-taxi’s. Zo zie je hoe ook kleine spelers het speelveld kunnen veranderen voor de steden van de toekomst.”

Op de Dag van de Stad is het thema ‘stad in balans’? Wat betekent dat voor jou?

Een stad in balans vind ik een stad waarin we met zijn allen verantwoordelijkheid voelen voor de stad en ervoor zorgen dat deze goed is voor mens en omgeving. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid dragen: de overheid maar ook de burger. Dat is pas balans.”

Willemijn Verloop is één van de vele topsprekers die ons op de Dag van de Stad meenemen in hun ‘last lecture’. Je kunt er maandag 29 oktober nog bij zijn. Besnel snel je ticket op www.dedagvandestad.nl

You may also like