Duurzaam werken aan werk blijft succesvol

Voor de Programmaraad en de ABU heb ik de afgelopen maanden updates gemaakt van een aantal praktijkvoorbeelden van publiek-private samenwerking tussen gemeenten, UWV en de uitzendsector. Deze cases stonden in het boekje ‘Duurzaam werken aan werk’ (2012) waaraan ik samen met De Tekstwerkplaats aan mee heb gewerkt.

De updates vormen deel van de campagne #PPSnu waarmee ABU, NBBU, OVAL, ministerie van SZW, Servicepunt Flex en de Programmaraad (UWV, VNG, Divosa en Cedris)  publiek-private samenwerking in het sociaal domein willen boosten. Vandaag is de campagne gelanceerd.

Hieronder het persbericht dat de ABU vandaag verstuurde:

Publiek-private samenwerking tussen gemeenten, UWV en de uitzendsector is een groot succes. Dat blijkt uit het actuele beeld van een aantal grote samenwerkingsprojecten, waarover de ABU en VNG twee jaar geleden schreven in de inspiratiegids Duurzaam werken aan werk. Vele honderden mensen zijn uit de uitkering aan het werk gekomen, werkgevers kunnen rekenen op een accurate service en de kruisbestuiving is nog lang niet uitgewerkt. Op de website van de ABU worden vijf projecten uitgelicht.

“We waren nieuwsgierig hoe een aantal grote projecten na twee jaar erbij staan”, zegt Leonie Oosterwaal, arbeidsmarktexpert bij de ABU. En dat geeft een heel positief beeld. De samenwerking tussen gemeenten en uitzendsector heeft veel duurzaam resultaat, zo blijkt uit het actuele beeld van de projecten. Projecten werden vaste, goed geoliede onderdelen in de gemeentelijke organisatie en waaieren uit naar andere regio’s of gemeenten. Werkgevers kunnen zaken doen aan één loket en maken gebruik van werkgeversbijeenkomsten. Of de samenwerking is verder uitgebouwd naar het gezamenlijk opzetten van opleidingstrajecten of naar doelgroepen die niet volledig kunnen werken door een beperking.

Naast veel banen en mensen uit de WW of bijstand levert de samenwerking vooral veel kennisuitwisseling op. “Als je kijkt hoe vijf jaar geleden het helemaal niet makkelijk was om mensen vanuit de bijstand te plaatsen via uitzendbureaus en hoe het nu gaat, zie je dat we veel bereikt hebben”, zegt Zahra Mousazadeh van de gemeente Drechtsteden. De matchmakers, jobhunters en trainers brengen veel ervaring mee. De uitzendbureaus hebben kennis over hoe je de arbeidsmarkt benadert, over relatiebeheer en communicatie rond vacatures. “Wij hebben de banen, zij de kandidaten. Het succes is er, omdat we hebben geïnvesteerd in elkaars organisatie”, aldus Esther Brooimans van Manpower.

#PPSnu

ABU, NBBU, OVAL, ministerie van SZW, Servicepunt Flex en de Programmaraad (UWV, VNG, Divosa en Cedris) hebben de handen ineengeslagen om inspirerende praktijkvoorbeelden en tips van publiek-private samenwerking in het sociaal domein te boosten. Via een gezamenlijke Twittercampagne met #PPSnu worden dagelijks tips verspreid om kennis en inspiratie op te doen over deze vorm van samenwerken.

Ontsluiting Werkzoekenden

Ontsluiting_werkzoekendenbestandInterviews voor  eindpublicatie project Ontsluiting Werkzoekendenbestand.

In de maanden februari en januari ben ik ingeschakeld door De Tekstwerkplaats om mee te helpen met het doen van interviews en het schrijven van regioverhalen rond het project Ontsluiting Werkzoekendbestand. Die verhalen maken deel uit van de eindpublicatie Het Echte Werk – publiekprivate samenwerking in 35 regio’s, dat door de Programmaraad namens het UWV is uitgegeven.

Daarin staan in totaal 35 arbeidsmarktregio’s met hun ervaringen. De eindpublicatie werd half april gepresenteerd door Bruno Bruins, lid van de Programmaraad (namens UWV), en Jurriën Koops, directeur van de ABU, tijdens de SZW-dag in Amsterdam

Door de intensievere samenwerking tussen gemeenten, UWV en de uitzendbranche in dit project zijn tussen mei 2013 en januari 2014 2.700 werkzoekenden met een WWB-uitkering aan een baan geholpen. Lees hier de interactieve pdf ‘Het echte werk’ of een artikel over het project op Binnenlands Bestuur. Ik heb de interviews en verhalen gedaan voor 11 regio’s: Hollands-Midden, Brabant Noord-Oost, Gooi- en Vechtstreek, Flevoland, Haaglanden, Groot-Amsterdam, Rijk van Nijmegen, Rivierenland, Limburg-Midden, Groningen/Drenthe en Helmond-Peelland.

Het-echte-werk---werkzoekendenbestand

Duurzaam werken aan werk

Duurzaam werken aan werkNet uit, een boekje speciaal voor gemeenten en uitzendorganisaties met daarin tien zeer verschillende praktijkvoorbeelden van publiekprivate samenwerking. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) nam op 17 januari het eerste exemplaar in ontvangst. 

De inspiratiegids Duurzaam werken aan werk is een uitgave van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en brancheorganisatie ABU. Gemeenten en uitzendbureaus werken steeds vaker samen om meer mensen sneller en beter aan werk te helpen. Koudwatervrees en wederzijdse vooroordelen worden hiervoor aan de kant gezet.

Ik heb voor deze publicatie interviews gedaan en twee praktijkverhalen geschreven over de samenwerking tussen gemeenten en uitzendorganisaties in Almere en Rotterdam. Dat deed ik in opdracht voor De Tekstwerkplaats, die de tekstredactie voor de VNG verzorgde.

Lees de pdf van het boekje.