Ontsluiting Werkzoekenden

Ontsluiting_werkzoekendenbestandInterviews voor  eindpublicatie project Ontsluiting Werkzoekendenbestand.

In de maanden februari en januari ben ik ingeschakeld door De Tekstwerkplaats om mee te helpen met het doen van interviews en het schrijven van regioverhalen rond het project Ontsluiting Werkzoekendbestand. Die verhalen maken deel uit van de eindpublicatie Het Echte Werk – publiekprivate samenwerking in 35 regio’s, dat door de Programmaraad namens het UWV is uitgegeven.

Daarin staan in totaal 35 arbeidsmarktregio’s met hun ervaringen. De eindpublicatie werd half april gepresenteerd door Bruno Bruins, lid van de Programmaraad (namens UWV), en Jurriën Koops, directeur van de ABU, tijdens de SZW-dag in Amsterdam

Door de intensievere samenwerking tussen gemeenten, UWV en de uitzendbranche in dit project zijn tussen mei 2013 en januari 2014 2.700 werkzoekenden met een WWB-uitkering aan een baan geholpen. Lees hier de interactieve pdf ‘Het echte werk’ of een artikel over het project op Binnenlands Bestuur. Ik heb de interviews en verhalen gedaan voor 11 regio’s: Hollands-Midden, Brabant Noord-Oost, Gooi- en Vechtstreek, Flevoland, Haaglanden, Groot-Amsterdam, Rijk van Nijmegen, Rivierenland, Limburg-Midden, Groningen/Drenthe en Helmond-Peelland.

Het-echte-werk---werkzoekendenbestand

You may also like