Weer aan het werk dankzij de circulaire economie

De circulaire economie krijgt steeds meer vorm binnen veel gemeenten. Hoe krijg je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarin mee? Constans Pos begon deze vraag als wethouder in het Gelderse Rheden te onderzoeken. Dankzij een workshop van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie krijgt dit idee nu concrete vormen. ‘Circulaire economie is een economie van ons allemaal’.

Circulaire economie was één van de portefeuilles die Pos tot en met vorig jaar als wethouder had. Een van de uitdagingen daarbij was om te kijken hoe inwoners meer bij een circulaire economie betrokken kunnen worden en hoe deze mensen zonder werk iets kan opleveren. “De circulaire economie is een economie van ons allemaal, niet van de grote bedrijven en multinationals”, stelt Pos, nog steeds actief in de lokale politiek als gemeenteraadslid voor GroenLinks. “Je kunt het zodanig organiseren dat het werk eerlijker verdeeld wordt.”

Betrek de particuliere omgeving erbij

Op zoek naar de antwoorden bij de pilot kwam hij in contact met onderzoeker Jan Jonker van de Radboud Universiteit die langdurig onderzoek doet naar het circulaire bedrijfsleven. “Hij stelde dat we juist ook de particuliere omgeving erbij moeten betrekken, de inwoners dus”, vertelt Pos. “Dat begint al bij afval scheiden, of je nieuw of tweedehands koopt of je eigen groente verbouwt. Hij was voor mij de inspirator voor de pilots rond circulaire economie. Als je dan ziet hoe de werkloosheid hier toeneemt ondanks dat de economie groeit, dan weet je dat er iets moet gebeuren.”

Rheden en omgeving kent namelijk bovengemiddelde werkloosheidscijfers. Hier, aan de rand van natuurpark Veluwezoom, zijn traditioneel weinig bedrijven gevestigd. Pos: “Van de ongeveer duizend mensen met uitkering wordt ongeveer de helft niet bereikt met arbeidsmarktmaatregelen. Op zoek naar antwoorden om hen erbij te betrekken kwam ik verder in contact met de organisatie Circles oost, waar onder meer werkgeversorganisaties, instituten en overheden met elkaar afspraken maken over circulaire economie.”

Lees het hele interview op de website van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie.

Nieuwe manieren van kijken naar talenten

De zorginstelling Pluryn ondersteunt mensen met complexe hulpvragen en jongeren met gedragsproblemen. Het afgelopen jaar legde de organisatie meer de focus op het helpen van deze ‘talenten’ aan betaald werk om zo breed bij te dragen aan inclusief werkgeverschap. Ingrid Stoverinck en twee collega’s deden daarvoor de nodige inspiratie op bij de Leergang Arbeidsmarktinnovator van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie.

Ingrid Stoverinck, adviseur arbeid en inmiddels ook arbeidsmarktinnovator bij Pluryn, volgde van november 2017 tot maart 2018 de Leergang, samen met collega’s Marscha Lamers en Marlijn Oosterhoff. Het was haar leidinggevende die haar de kans gaf om de opleiding te volgen.

“Binnen Pluryn zijn we vanuit de dienstverlening arbeidsparticipatie continu bezig met de ontwikkeling van cliënten. Het is niet altijd voordelig om naar betaald werk door te groeien, zoals voor degenen die in de Wajong zitten. Hoe vullen we inclusief werkgeverschap in? We kregen dan ook de opdracht om vanuit arbeidsparticipatie en HR perspectief te onderzoeken wie van onze talenten interesse heeft naar betaald werk en hoe we inclusief werkgeverschap binnen Pluryn nog steviger kunnen neerzetten. Daarvoor konden we de Leergang Arbeidsmarktinnovator volgen. Ons werk heeft veel te maken met waar het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie voor staat. De vraag hoe je anders kan kijken naar de arbeidsmarkt staat ook bij ons centraal.”

Lees het hele interview op de website van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie.

De arbeidsmarkt heeft innovators nodig

De huidige en steeds snellere veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om nieuwe oplossingen. Om een andere, innovatieve manier van denken. Het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie leidt arbeidsmarktinnovators op in haar leergangen. Programmadirecteur Sandra Franken legt uit.

Sandra Franken. Foto: Pieter Verbeek.

De arbeidsmarkt heeft innovators nodig”, stelt programmadirecteur Sandra Franken. “Zowel in organisaties als bij gemeenten en UWV zijn ze nodig om kennis en innovaties te delen, en vorm en inhoud te kunnen geven aan de vraagstukken. Duurzame inzetbaarheid bereik je bijvoorbeeld niet alleen door te trainen, maar juist ook door een andere verbinding. Of, nog steeds wordt niet altijd erkend dat ziekteverzuim ook samenhangt met andere factoren dan gezondheid.”

Lees het hele interview op Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie.