Nieuwe manieren van kijken naar talenten

De zorginstelling Pluryn ondersteunt mensen met complexe hulpvragen en jongeren met gedragsproblemen. Het afgelopen jaar legde de organisatie meer de focus op het helpen van deze ‘talenten’ aan betaald werk om zo breed bij te dragen aan inclusief werkgeverschap. Ingrid Stoverinck en twee collega’s deden daarvoor de nodige inspiratie op bij de Leergang Arbeidsmarktinnovator van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie.

Ingrid Stoverinck, adviseur arbeid en inmiddels ook arbeidsmarktinnovator bij Pluryn, volgde van november 2017 tot maart 2018 de Leergang, samen met collega’s Marscha Lamers en Marlijn Oosterhoff. Het was haar leidinggevende die haar de kans gaf om de opleiding te volgen.

“Binnen Pluryn zijn we vanuit de dienstverlening arbeidsparticipatie continu bezig met de ontwikkeling van cliënten. Het is niet altijd voordelig om naar betaald werk door te groeien, zoals voor degenen die in de Wajong zitten. Hoe vullen we inclusief werkgeverschap in? We kregen dan ook de opdracht om vanuit arbeidsparticipatie en HR perspectief te onderzoeken wie van onze talenten interesse heeft naar betaald werk en hoe we inclusief werkgeverschap binnen Pluryn nog steviger kunnen neerzetten. Daarvoor konden we de Leergang Arbeidsmarktinnovator volgen. Ons werk heeft veel te maken met waar het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie voor staat. De vraag hoe je anders kan kijken naar de arbeidsmarkt staat ook bij ons centraal.”

Lees het hele interview op de website van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie.

You may also like