Topklinische ziekenhuizen boeren beter dan verwacht

Het gaat goed met de topklinische ziekenhuizen in ons land. Uit een inventarisatie van de jaarcijfers blijkt dat nagenoeg alle van de 26 ziekenhuizen 2018 met miljoenen in de plus hebben afsloten. Ook zijn de resultaten van veel ziekenhuizen beter dan in 2017. Dat is opvallend gezien de stijgende personeelskosten en beperkte macro-groeiruimte.

De grote uitschieter is Amphia, dat vorig jaar afsloot met een positief resultaat van maar liefst 28 miljoen euro. Het jaar ervoor boekte het ziekenhuis, met vestigingen in Breda, Oosterhout en Etten-Leur, ook al een topresultaat van ruim 19 miljoen euro in de plus. De stijging is onder meer te danken aan een groei in zorgprestaties (bijna 6 procent gestegen) en meer subsidies (ruim 15 procent).

Groei

Veel van de topklinische ziekenhuizen zagen hun winst het afgelopen jaar groeien ten opzichte van 2017. Isala boekte in 2018 een bedrijfsresultaat van ruim 7,8 miljoen euro. Dat was een jaar eerder iets meer dan 4,1 miljoen euro. Het Maasstad Ziekenhuis behaalde een winst van 9,3 miljoen. Een jaar eerder was het resultaat 6,8 miljoen euro. Het huidige resultaat is hoger dan begroot, schrijft het ziekenhuis in het jaarverslag. “Dat succes is bereikt door scherp te blijven op de kosten en uitgaven.”

Ook de ReinierHaga Groep zag de winst het afgelopen jaar stijgen ten opzichte van 2017: van 4,3 miljoen naar 5,6 miljoen vorig jaar. Opvallend wanneer bedacht wordt dat één van de deelnemende ziekenhuizen 2017 afsloot met een negatief resultaat van 1,5 miljoen euro. Het HagaZiekenhuis eindigde 2018 juist zes ton in de plus. Dit positieve resultaat was volgens het HagaZiekenhuis hoger uitgevallen als het ziekenhuis niet meer zorg aan patiënten had geleverd dan de zorgverzekeraars vergoedden.
Ook RijnState in Arnhem heeft het bedrijfsresultaat een paar ton weten op te pompen. Kende ziekenhuis in 2017 een positief resultaat van 7,8 miljoen euro, vorig jaar bedroeg dit 8,1 miljoen euro. Het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis in Tilburg zag de bedrijfswinst met 1,3 procent groeien ten opzichte van een jaar eerder naar 7,2 miljoen euro.

‘Beter dan verwacht’

Het geplaagde Zuyderland, met locaties in Sittard-Geleen en Heerlen, kende ook een goed jaar en behaalde een positief resultaat in 2018 van bijna 10,3 miljoen. Dat is een enorme stijging vergeleken met 2017. Toen kende Zuyderland een winst van 2,5 miljoen. Opvallend is dat een van de onderdelen, het Zuyderland Medisch Centrum (ziekenhuis) in 2017 een verlies draaide van zeven ton, en vorig jaar een winst boekte van 6 miljoen euro. Andere onderdelen van Zuyderland deden het ook goed, zoals Zuyderland Care (4,2 miljoen winst). Roel Goffin, lid Raad van Bestuur, is verheugd over deze cijfers. “Dit beeld past in de financiële planning die we hebben gemaakt. De financiële ontwikkeling van Zuyderland in zijn geheel is in 2018 zelfs beter geweest dan verwacht.”

Stijging van personeelskosten

Maar niet alle topklinische ziekenhuizen zagen groei in hun miljoenenwinst. Zo boekte het St. Antonius, met acht vestigingen in midden-Nederland, over 2018 weliswaar een winst van 10,2 miljoen, dat was een jaar eerder meer: ruim 10,8 miljoen euro. Een grotere winstdaling is te vinden bij het Catharina Ziekenhuis dat vorig jaar 8,2 miljoen als resultaat boekte, maar in 2017 maar liefst 20,4 miljoen euro opschreef als resultaat. Dat is onder meer te danken aan een stijging van personeelskosten en andere bedrijfskosten. Wel is het ziekenhuis erin geslaagd met het Slim Fit programma om de bedrijfskosten structureel met 24 miljoen euro te verlagen. Het Spaarne Gasthuis zag zijn positieve bedrijfsresultaat halveren, ook onder meer door groeiende personeels- en overige bedrijfskosten, ten opzicht van 2017. Vorig jaar was dat bijna 11 miljoen euro, maar het jaar ervoor 21,3 miljoen euro. Door stijgende personeelskosten en andere bedrijfskosten.

Personeelskosten

Ook het Haaglanden Medisch Centrum zag de bedrijfswinst minder hoog uitvallen dan een jaar eerder: 1,85 miljoen euro in plaats van 2,7 miljoen in 2017. Ook hier was de stijging van de ‘overige bedrijfskosten’ een voorname oorzaak daarvoor. De Noordwest Ziekenhuisgroep rond Alkmaar en Den Helder, kende bijna 11,8 miljoen bedrijfswinst in 2018. Dat was in 2017 nog bijna 15 miljoen euro. Een stijging van personeelskosten, afschrijvingen en honorariumkosten van vrij gevestigde medisch specialisten en overige bedrijfskosten zijn hier debet aan.

Deadline

Overigens hebben nog niet alle topklinische ziekenhuizen hun jaarcijfers bekend gemaakt, waaronder ’s Nederlands grootste topklinische ziekenhuis OLVG in Amsterdam, het Medisch Spectrum Twente (MST) en de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), met locaties in Almelo en Hengelo. Die laatste sloot de boeken vorig jaar met een behoorlijk negatief resultaat van 15,6 miljoen euro. Met het niet tijdig deponeren van de jaarrekening begaan de betreffende ziekenhuizen formeel een economisch delict, tenzij ze van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) uitstel hebben gekregen. De deadline voor inlevering van de jaarverslagen is 1 juni.

 

You may also like