Webredactie Agenda Stad

agendastad-logoSinds eind januari ben ik bij het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de slag gegaan als freelance webredacteur voor de Agenda Stad. Leuk, want precies 10 jaar geleden begon ik ook bij het zelfde ministerie in ongeveer dezelfde functie bij een ander project, het Burgerforum Kiesstelsel.

Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. Steden en de stedelijke regio’s zijn onmisbaar voor de Nederlandse economie. Het kabinet wil dit economische belang verder versterken.

In het programma Agenda Stad staat de breed gedeelde ambitie centraal om de concurrentiekracht van het Nederlandse stedennetwerk te versterken en Nederland in de wereldtop te houden.

Wat is Agenda Stad?
Daar waar steden tegen grenzen aanlopen en vernieuwing en doorbraken nodig zijn om kansen en problemen te verzilveren of op te lossen, daar komt Agenda Stad in beeld. Voor opgaven die niet in het stramien passen moeten steden en de Rijksoverheid de handen ineen slaan.

Het is van groot belang dat we samenwerken op alle niveaus. Alleen in netwerkverband kunnen we werken aan oplossingen die anders niet tot stand komen.

City Deals
In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, het Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. City Deals zijn het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen: het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden.

Meer informatie: http://www.agendastad.nl

 

 

 

You may also like