Wegwijs Roosendaal

WegWijs Roosendaal kleinResearch en (web)redactie voor de website WegWijs van de gemeente Roosendaal. Opdrachtgever: Sdu Information Solutions. De site is bedoeld voor armoedebestrijding in de gemeente, en gaat verder alleen het helpen bij financiële noodsituaties. Het richt zich ook op sociaaleconomische aspecten en preventie.Het taalgebruik op de site is aangepast op de doelgroep die vaak kampt met schulden en armoede, en vaak laaggeletterd is. Zij weten de voorzieningen niet altijd goed te vinden. De bezoeker kan er terecht voor bijvoorbeeld geldzaken, werk, huisvesting en sociale participatie.

You may also like