45 jaar Verzelfstandigingbeleid in beeld

“Medewerkers wisselen steeds sneller van dossier. Daarbij laten ze niet altijd een goed geordend archief achter voor hun collega’s. We proberen met ‘Het Geheugen van BZK’ dan ook het institutioneel geheugen op orde te houden. Het is niet de bedoeling dat iedereen weer opnieuw het wiel moet uitvinden. Daarom willen we met deze tentoonstelling laten zien wat er allemaal is gebeurd rond de verzelfstandiging van overheidstaken. Wat kunnen we leren van 45 jaar verzelfstandigingsbeleid? Er is een flink aantal commissies losgegaan op de zbo’s, vooral vanuit staatsrechtelijk oogpunt. Wie is nu eigenlijk de baas? Hoe zorg je ervoor dat de verbinding niet verloren gaat? De zelfstandige bestuursorganen werden soms weer dichterbij gebracht, door ze bijvoorbeeld in agentschappen om te vormen of er werden nadere restricties opgelegd. In 2007 is de Kaderwet zbo’s ingevoerd om ordening, harmonisatie en meer helderheid over verantwoordelijkheden te bereiken.”

Johan Strieker, programmamanager van Kennis van Overheid, die de tentoonstelling ‘Verzelfstandiging van overheidstaken: organisaties op afstand’ organiseert als onderdeel van Het Geheugen van BZK.

Zie de weergave op LinkedIn.

You may also like