Aan de slag met Samen Spelen

Hoe zorg je dat kinderen met én zonder beperking samen kunnen spelen? Meer concreet: hoe maak je een speelplaats toegankelijk voor iedereen? De inspiratiebundel ‘Aan de slag met samen spelen’ biedt kennis, tips en handvaten om een goed en inclusief samenspeelbeleid neer te zetten en uit te voeren.

Dit samen met (ervarings)deskundigen, als onderdeel van de Lokale Inclusie Agenda (LIA) in uw gemeente. De bundel biedt alle ingrediënten om samen spelen in uw gemeente op poten te zetten. Ingrediënten die door de Speeltuinbende en gemeenten zijn verzameld en ingevuld.

Lees de pdf van de publicatie op de website Iedereen Doet Mee van de VNG.

You may also like