Agenda Stad op het VN Public Service Forum

Hoe kunnen overheden een bijdrage leveren aan halen van de VN-duurzaamheidsdoelen? Zo’n 800 afgevaardigden uit meer dan 190 landen kwamen in Bakoe bijeen om op de VN Conferentie ‘Public Service Forum 2019’. Innovatie van publieke dienstverlening stond centraal. City Deal Maker Lotte Nijland was gevraagd er te spreken over de vernieuwende manier van werken van Agenda Stad.

Het evenement was het eerste dat in Azerbeidzjan werd georganiseerd. Ministers, hoge ambtenaren maar ook mensen uit academische kringen en de particuliere sector deden mee aan verschillende plenaire sessies, workshops en drie parallelle evenementen. Tegelijkertijd werden de winnaars van de VN Public Services Award in 5 verschillende categorieën dit jaar uitgereikt.

SDG’s

“Op de conferentie stonden de VN-duurzaamheidsdoelen centraal, de SDG’s”, vertelt Lotte Nijland. “Dit is een inspirerende agenda met doelen voor iedereen, en niet zoals bij de vorige doelen alleen maar voor ontwikkelingslanden. Van zero hunger tot het voorkomen van obesitas? Hoe staan we ervoor? Focus ligt op het functioneren van de overheid, wat kunnen we nog verbeteren in onze publieke dienstverlening? In veel landen is ambtenaar worden het hoogst haalbare. Hoe beter de processen lopen, hoe beter het land werkt. Tegelijk is er flexibiliteit nodig om de doelen te halen. Dat brengt dilemma’s met zich mee.”

Lees verder op de website van Agenda Stad.

You may also like