Breda werkt aan nog meer toegankelijkheid in de stad

Breda heeft toegankelijkheid al langer hoog op de agenda staan. De Brabantse stad won er verschillende prijzen mee. Met al dit succes rust ze niet op haar lauweren. Met de hulp van ruim dertig ervaringsdeskundigen blijft Breda werken om echt voor een iedereen een inclusieve stad te worden.

Al voordat Nederland vier jaar geleden het VN-Verdrag Handicap ratificeerde was de Breda al bezig de gastvrijheid en toegankelijkheid te verbeteren. Na de startconferentie in 2016, en hard werken aan een Agenda Toegankelijkheid in 2017 en 2018, won Breda de prestigieuze  Access City Award. van de Europese Commissie. Reden: omdat de verschillende partijen in de stad zo goed samenwerkten aan toegankelijkheid. Afgelopen oktober werd Breda in het kader van de European Smart Tourism Award verkozen als de Meest Toegankelijke Stad van Europa op dit gebied. Ook ondertekenden achttien organisaties een lokaal toegankelijkheidsakkoord, dat een van de speerpunten van de Bredase Vervolgagenda Toegankelijkheid 2019-2020 was. Deze agenda is de afgelopen zomer opgesteld door de partijen in afstemming met ervaringsdeskundigen.

Ervaringsdeskundigen

Om te weten wat er precies speelt in de stad, en waar de behoeften liggen, maakt de gemeente gebruik van een vast team van circa 30 ervaringsdeskundigen. Van mensen in een rolstoel, laaggeletterden, mensen met autisme tot senioren. Op een aantal bijeenkomsten in aanloop naar een Vervolgagenda konden zij hun stem laten horen.

Juan Seleky werkte tot vier jaar geleden als  beleidsadviseur wonen en zorg bij de gemeente en is sinds zijn pensioen betrokken geraakt bij de Seniorenraad. “We adviseren het college B&W over toegankelijkheid voor senioren, zoals bij zorg, huisvesting, begeleiding. Als oudere  krijg je nu eenmaal te maken met beperkingen. Juist de oudere is deskundige op het gebied van schouwen of bijvoorbeeld winkels toegankelijk zijn. Iedereen moet mee kunnen doen in een inclusieve stad. Een stad die goed is ingericht voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben is een stad die goed is voor iedereen.  Dat we mogen meedenken is een voorbeeld van hoe burgerparticipatie hoort. Het is de vierde stap: co-creatie. Als burgers zijn we een toegevoegde waarde.”

Namens de stichting Roll With Us is  Sinéad Power betrokken geweest bij de bijeenkomsten. Sinds 2011 zit ze in een rolstoel en heeft ervaren hoe het is als je te goed bent voor dagbesteding maar niet kan meedoen. “Dan is er weinig plek waar je naartoe kan. Bij de stichting hebben we nu wel een plek gemaakt waar mensen kunnen samenkomen, die tussen wal en schip vallen. Zoals mensen met neurologische klachten. Het is fijn hoe Breda met ons omgaat: echt in de trant van ‘niks over ons zonder ons’.

Lees het hele artikel op de website van Iedereen Doet Mee van de VNG.

You may also like