‘Kinderen leren van elkaar op school, in de speeltuin en op sportclub’

Koplopergemeente Meierijstad investeert in passend onderwijs en steunt de afbouw van speciaal basis onderwijs (SBO) in samenwerkingsverband de Meierij. 

Een kind met downsyndroom, een kind van wie de ouders in een vechtscheiding liggen, of een kind in een rolstoel of met een stoma. Met de juiste ondersteuning en goede zorg vanuit onderwijs en gemeenten kunnen meer kinderen ‘thuisnabij’ in een reguliere setting naar school.

Dat is de insteek die Meierijstad, waarin de voormalige gemeenten Schijndel, St. Oedenrode en Veghel zijn verenigd, voor ogen heeft. Dorpskern Schijndel valt onder het samenwerkingsverband de Meierij. Deze regio is landelijk koploper met het laagste deelnamepercentage SBO en heeft het besluit genomen het speciaal basisonderwijs verder af te bouwen. Om meer thuisnabij passend onderwijs te realiseren is de samenwerking met Koplopergemeente Meierijstad belangrijk.

Passend onderwijs op reguliere scholen

Het besluit om te stoppen met het SBO werd al langer geleden genomen door de 26 schoolbesturen die samen het Samenwerkingsverband PO De Meierij vormen. Dit samenwerkingsverband organiseert het basisonderwijs in de regio rond Den Bosch, waaronder ook het speciaal basisonderwijs.

Het past bij een al langer lopende ontwikkeling in de regio, om zoveel mogelijk passend onderwijs op reguliere scholen te laten plaatsvinden. Zo hebben eerdere interventies, zoals ‘Weer Samen naar School’ en ‘Passend Onderwijs’ al ervoor gezorgd dat het deelnamepercentage op de vijf SBO-scholen in de regio de laatste jaren ook sterk daalde, in de stad Den Bosch zelfs onder de 0,8 procent.

‘Van de vijf SBO-scholen in de regio zijn er nu nog drie open’, vertelt Bas Wesseldijk, directeur van het samenwerkingsverband PO De Meierij. ‘Vanwege de lage leerlingenaantallen hebben de schoolbesturen in de regio besloten af te bouwen, en uiteindelijk in 2022 helemaal te stoppen met SBO.’

Lees verder op de website van VNG.

You may also like