Ervaringsdeskundigen helpen Amsterdam met nieuwe Inclusie Agenda

Amsterdam wil een toegankelijke stad zijn voor iedereen. Om te weten wat daarvoor nodig is, nodigde de stad de afgelopen maanden inwoners uit om te vertellen waar ze tegenaan lopen. De input vormde de basis voor de Amsterdamse Lokale Inclusie Agenda.

Inclusie staat al langer op de agenda in de hoofdstad. Zo helpen OV-coaches mensen met een beperking met het reizen in bus, tram en metro, heeft de gemeente afspraken met woningcorporaties over sociale huurwoningen en investeert ze in fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen.

Kan iedereen meedoen in Amsterdam?

Toch vindt 66 procent van de ongeveer 140 Amsterdammers die de afgelopen maanden meededen aan de inclusiebijeenkomsten, dat niet iedereen kan meedoen in de stad. Met name het openbaar vervoer, welzijn, gezondheid & ondersteuning, bejegening en vrije tijd zijn thema’s waar nog veel verbetering nodig is.

In totaal organiseerde Amsterdam vijf bijeenkomsten in de verschillende stadsdelen waar Amsterdammers met én zonder beperking hun verhaal konden vertellen. De vaak persoonlijke verhalen en antwoorden vormen de basis voor de Lokale Inclusie Agenda (pdf) met de belangrijkste aanbevelingen voor het gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid voor de komende drie jaar.

Meningen verzamelen

Deze Agenda is eind januari op de laatste bijeenkomst in Pakhuis De Zwijger overhandigd aan wethouder Simone Kukenheim door Arwen Schoppen, slechtziend en medewerkster van Cliëntenbelang Amsterdam. Deze organisatie van ervaringsdeskundigen adviseert de gemeente over toegankelijkheid en hielp mee om de meningen te verzamelen op en rond de bijeenkomsten.

“Eens in de zoveel tijd vraagt Amsterdam  hoe het ervoor staat met de mening van de mensen”, vertelt Schoppen. “Omdat een enquête niet voor iedereen goed werkt, hebben we een speciaal instrument ontwikkeld om meningen beter te verzamelen. We hebben een bureau ingeschakeld om een vragenlijst zo te ontwikkelen dat die niemand voor het hoofd stoot, en tegelijk iedereen ruimte geeft. Daarnaast hebben we natuurlijk de persoonlijke verhalen verzameld van de mensen op de bijeenkomsten. Het heeft heel wat breinbreken gekost en de nodige discussieavonden, maar we zijn er met zijn allen in geslaagd om een aantal zaken op een rijtje te zetten, waarmee de gemeente verder kan en waarin mensen zich kunnen herkennen. Dit zijn de tien speerpunten geworden voor de Lokale Inclusie Agenda. Ik ben heel erg trots op dit eindproduct en hoop dat we binnen afzienbare tijd resultaten gaan zien. Dat is mijn grootste wens.”

Waar mensen tegenaanlopen verschilde nogal per stadsdeel, vertelt Arwen. “In de binnenstad kwamen bijvoorbeeld veel jongeren op de bijeenkomst af. In Zuid waren het juist weer veel ouderen. In de binnenstad en in De Pijp was er bijvoorbeeld veel kritiek op het toerisme, terwijl in Buitenveldert er juist weer geklaagd werd over expats. Door hun komst zijn sommige voorzieningen en dienstverlening te Engels geworden, waardoor mensen met een beperking het gevoel hebben dat ze te weinig worden gehoord. Er is ook minder saamhorigheid door al dat Engels. Verder hebben we klachten ontvangen over de immer stijgende huizenprijzen en tekort aan sociale huurwoningen.”

Lees het hele artikel op de website Iedereen Doet Mee van de VNG.

You may also like