Differentiëren in je Engelse les? Drie Tips

Het is niet altijd gemakkelijk om met niveauverschillen in de klas om te gaan. Hoe kun je dat het beste aanpakken? “Zoek het niet alleen in extra werk, maar ook in de leervoorkeuren van de kinderen.”

Het niveauverschil tussen leerlingen is bij geen enkel vak zo groot als bij Engels. Voor veel leraren is dit aanleiding om te gaan differentiëren, het aanbod aan te passen aan de leerlingen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe differentieer je op niveau, leervoorkeuren, tempo en instructiebehoeften?

Francis Kutschruiter, adviseur en trainer van Step by Step, geeft op de conferentie Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui! op 27 maart een workshop waarin ze laat zien welke vormen van differentiatie geschikt zijn voor het vroeg vreemdetalenonderwijs.

Grote niveauverschillen in de klas

Differentiatie kan een belangrijke manier zijn om alle leerlingen op hun niveau tegemoet te komen. Afgelopen najaar bleek uit het onderzoek Peil.Engels van de Onderwijsinspectie maar weer hoe groot de niveauverschillen Engels in het basisonderwijs zijn.

“Sommige leerlingen zijn haast al vloeiend, zoals degenen die veel gamen of er gewoon aanleg voor hebben. Anderen hebben een heel beperkt bereik. Die kennen misschien de kleuren en kunnen tot twintig tellen, maar verder komen ze gewoon niet”, schreven de onderzoekers.

Loslaten van de methode

Francis Kutschruiter.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de leerkrachten in het primair onderwijs graag willen differentiëren, maar dat nog niet structureel doen. Meer dan de helft van de scholen gebruikt naast de lesmethode geen andere materialen. Maar de methode kan niet de schuld krijgen van het gebrek aan differentiatie, zeggen geïnterviewde leerkrachten.

Want differentiatie in je klas is niet eenvoudig, stelt Kutschruiter. “Het is eigenlijk niets meer dan dat je rekening houdt met de verschillen tussen leerlingen in je les. Kijk maar naar een gemiddelde vvto groep 8-klas: daar zitten enorm veel verschillen in vaardigheden. De leesvaardigheid in het Engels varieert van minder dan A1 tot beter dan B1. Als leerkracht wil je het ze het liefst zo aanbieden dat ze de taal goed beheersen. Dat blijft een uitdaging en in differentiatie kun je alleen maar proberen het zo goed mogelijk te doen.”

Lees het hele artikel op Nuffic Actueel.

You may also like