‘Dit is hét uitgelezen moment in ons leven om de wereld anders te gaan inrichten’

De generatie die nu als eerste de gevolgen van klimaatverandering voelt, is steeds vaker aan het woord. Toch zijn jongeren nog steeds ondervertegenwoordigd in het klimaatdebat, stelt Maarten Labots, tot 1 november voorzitter van De Jonge Klimaatbeweging. Hij zat samen met de NVDE aan tafel bij het Klimaatberaad. ‘We hebben nog een lange weg te gaan.’

Je heb per 31 oktober je taak als voorzitter neergelegd. Blijf je wel betrokken bij de Jonge Klimaatbeweging?
“Ik werk al 2,5 jaar bij de Jonge Klimaatbeweging, onder meer als marketeer en penningmeester, en dus een jaar als voorzitter. Ik heb dus redelijk de organisatie zien opbouwen. Het is een goed moment om het stokje over te dragen. Er staan acht nieuwe mensen klaar, dus ik leg nu mijn actieve rol neer, maar zal altijd de grootste fan en supporter zijn en op de achtergrond desgevraagd advies blijven geven. Ik heb veel vertrouwen dat het goed komt met de nieuwe mensen.”

Wat drijft jou het meest in je werk voor de klimaatbeweging? Waarover ben je het meest bezorgd? En waarover het meest optimistisch?
“Wat me vooral drijft is om iets te doen aan klimaatverandering. Dat is bijna vanzelfsprekend. Je bent jong, en de klimaatverandering raakt onze generatie. Ik zie de klimaatcrisis vooral ook als een kans om de samenleving en maatschappij opnieuw in te richten. Zoals we rond klimaat omgaan met thema’s als rechtvaardigheid, eerlijke verdeling en solidariteit, zo moeten we ook altijd omgaan met elkaar. Natuurlijk zitten er hele grote uitdagingen aan klimaatverandering, maar het is echt ook een mooie kans om in de samenleving een nieuw systeem te creëren. Dat drijft me heel erg. Juist onze generatie moet moed en lef tonen om dat nieuwe duurzame systeem neer te zetten. Een grote groep jongeren gelooft echt dat het anders kan. Dat is de kracht van onze generatie.”

Komen generaties tegenover elkaar te staan op dit onderwerp?
“Dat geloof ik niet. Zelf zie ik het ook niet zo dat de oudere generaties het voor ons hebben verprutst. Het leidt juist tot meer polarisatie als je zo denkt in plaats van constructief samenwerken. We moeten het samen doen. Ik geloof wel dat onze generatie het voortouw moet nemen. Wij hebben de ambities en de snelheid die nodig is om te veranderen. Dat is kenmerkend voor onze generatie. ”

Heeft de enorme indruk die Greta Thunberg wereldwijd heeft gemaakt je verrast? Wat betekent dit?
“Het is bizar hoe één jongedame teweeg kan brengen dat haar actie navolging krijgt in zoveel landen. Ik ben wel verrast dat één iemand dat zo snel kan bereiken. Tegelijkertijd ben ik ook weer niet verrast. Onze generatie snakte naar een rolmodel, een voortrekker. Greta heeft de inspirerende kracht daarvoor: ze durft te zeggen waar het op staat. Het was tijd dat er iemand op stond die een hele beweging in gang zou zetten. Als je ziet dat meer dan een miljoen jonge mensen wereldwijd hebben geprotesteerd dan is dat heel bijzonder. Allemaal gestart door een paar jonge mensen. Dat is enorm inspirerend.”

Lees het hele interview op de website van de NVDE.

You may also like