Geldkompas Elburg

Geldkompas Elburg kleinResearch en (web)redactie voor de website Geldkompas van de gemeente Elburg. Opdrachtgever:Sdu Information Solutions.

De site is bedoeld voor armoedebestrijding in de gemeente, en gaat verder alleen het helpen bij financiële noodsituaties. Het richt zich ook op sociaaleconomische aspecten en preventie.Het taalgebruik op de site is aangepast op de doelgroep die vaak kampt met schulden en armoede, en vaak laaggeletterd is. Zij weten de voorzieningen niet altijd goed te vinden. De bezoeker kan er terecht voor bijvoorbeeld geldzaken, werk, huisvesting en sociale participatie.

De site is eind januari 2012 officieel afgetrapt door de Elburgse wethouder Willem Krooneman.  Die zei bij de opening van de site: “In dit tijdperk van digitale informatieontsluiting verwachten burgers dat de informatie beschikbaar is. Met de ingebruikname van deze site denk ik dat we tegemoetkomen aan een vraag die in de komende jaren alleen maar toe zal nemen.”

Lees meer over de aftrap in de lokale media Veluweland en De Stentor.

You may also like