‘Nederland barst van de mooie burgeriniatieven’

De hype van burgerparticipatie leek een beetje voorbij. Toch zijn sinds december in het project ‘In Actie met Burgers’ bijna honderd gemeenten, en zo’n 150 ambtenaren, in lokale proeftuinen burgerparticipatie aan de slag gegaan met experimenten op dit terrein. Van e-participatie tot het burgerjaarverslag, van moeilijk bereikbare groepen tot wijkbudgetten. Gefinancierd met de anderhalf miljoen euro, die bestemd was voor het burgemeestersreferendum. Aanjager van het project is, wie anders dan, Jornt van Zuylen (40). Al in 2006 was bij het innovatieprogramma InAxis zijn motto ‘De burger als motor voor innovatie van de overheid’. Hij werd in re.Public eerder omschreven als ‘goeroe van burgerinitiatieven’ en wordt veel gevraagd als expert op dat gebied. Jornt van Zuylen (40) werkt vanuit Binnenlandse Zaken met een missie: ‘Kijk eens meer naar de goede initiatieven in de samenleving.’

Lees het hele interview in pdf

You may also like