Meertaligheid in de klas.

‘We hebben de verplichting om burgers te helpen internationaal competent te worden’

Steeds meer leerlingen en studenten komen in aanraking met internationalisering, maar lang nog niet iedereen. “Daar mag wel wat meer voor gebeuren”, vindt Rob Schuur van de Onderwijsraad.

Rob Schuur. Foto: Noorderpoort.

Wat vind je de belangrijkste bevindingen van het rapport Internationalisering in Beeld, dat we onlangs presenteerden?
“De conclusies die Nuffic in dit rapport meegeeft verrassen mij niet. Dat zeg ik zowel met de pet op als lid van de Onderwijsraad, als met de pet van de bestuurder van het ROC Noorderpoort. Uit het rapport blijkt dat nog lang niet alle leerlingen en studenten in het onderwijs te maken krijgen met internationalisering. We hebben als Onderwijsraad twee jaar geleden ons eigen advies uitgebracht, Internationaliseren met ambitie en daar destijds al de stevige boodschap ingezet dat er meer moet gebeuren voor internationalisering. In mijn waarneming is er de afgelopen jaren echt niet veel gebeurd: het zijn niet meer dan een paar kleine stappen.”

Waarom is het zo belangrijk dat iedereen in Nederland internationale competenties meekrijgt vanuit het onderwijs?
“We leven in een wereld die snel globaliseert. Ook in Nederland kennen we een samenleving die divers en multicultureel is en hebben we te maken met een snel internationaliserende arbeidsmarkt. In tien jaar tijd hebben we dan ook enorme veranderingen gezien. Daarom is het urgent dat jonge mensen anders toegerust worden dan dat we voorheen gewend waren.”

Een van de sectoren waar nog niet zo veel gedaan wordt aan internationalisering is het mbo, de sector waar u werkt. Hoe komt dat?
“Bij het mbo zit geen traditie als het gaat om internationalisering. In het mbo is er nauwelijks druk vanuit arbeidsmarkt, bedrijfsleven of onderwijs om internationalisering hoger op de agenda te zetten. Bij Noorderpoort is er al een langjarige traditie voor buitenlandse stages in de horeca en toeristische opleidingen, ook omdat de branche dat eist. Bij verpleegkunde is die er bijvoorbeeld niet. Voor verpleegkunde waren er enkele jaren geleden onvoldoende stageplaatsen. Vervolgens zijn we over de grens gaan zoeken en vonden uiteindelijk stageplaatsen in een aantal Duitse ziekenhuizen. Zo moesten onze studenten wel rekening houden met andere taal en cultuur. De jonge mensen hebben de geur van internationaal werken in de neus gekregen. En dat bevalt ze goed. Bij ons is internationalisering dus deels op gang gekomen door een noodzaak. Het is geen consequentie van gestuurd beleid geweest. Dat zou het echter wel meer moeten zijn. Kwalificatiedossiers zouden daarop ingericht moeten worden.”

Lees het complete verhaal op de website van Nuffic.

You may also like