Slimme technologie in beeld

Koorts meten met een app of met een device je oma terugvinden die de weg naar huis kwijt is, omdat zij aan dementie lijdt. Innovaties genoeg in de zorg, maar zorgprofessionals en patiënten maken er nog niet gretig gebruik van. Daar wil de campagne Zorg van Nu verandering in brengen.

Met een website die meer dan 160 oplossingen bevat en een team dat bijna dagelijks het land intrekt, inspireert en motiveert de campagne van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) sinds afgelopen september zowel patiënten, mantelzorgers als zorgprofessionals om e-health en innovaties in de zorg te gebruiken.

Meer innovatie

De gedachte erachter is tweeledig, vertelt Arjen Elsemulder, projectleider Zorg van Nu. ‘We weten bij VWS dat er in de zorg nog te weinig gebruik wordt gemaakt van innovaties, maar dat wanneer professionals er wel gebruik van maken, ze er tevreden over zijn. Er bestaat een latente wens in de zorg naar meer innovatie. De tweede reden is dat slimme oplossingen professionals kunnen helpen efficiënter te werken en tijdswinst te boeken. Beide redenen willen we met deze campagne verder brengen.’

Bovendien past het volgens Elsemulder bij de ontwikkelingen en veranderingen in de zorg en maatschappij. Mensen willen langer thuis blijven wonen en meer zelf thuis meten. Mensen met een beperking willen graag zo veel mogelijk meedoen in de maatschappij.

Waarom zijn dan zo veel zorgprofessionals huiverig voor het gebruik van slimme apps en gadgets? Onbekend maakt onbemind, verklaart Elsemulder. ‘Mensen weten niet wat er allemaal beschikbaar is. Daarom willen we hen dat laten zien.’ Elsemulder noemt een aantal voorbeelden die meerwaarde bieden. Zoals sensoren voor goede nachtzorg in verpleeghuizen of gebruik thuis. Met big data wordt het leefpatroon van de cliënt in kaart gebracht. Als de sensoren een afwijking daarvan detecteren, bijvoorbeeld als iemand langer dan normaal in bed blijft liggen, dan gaat er automatisch een berichtje naar de mantelzorger, die dan poolshoogte kan nemen. En als de mantelzorger niet tijdig reageert, wordt automatisch de thuiszorg ingeschakeld.’

Lees het hele artikel in de special iSamenleving van magazine Publiek Denken.

You may also like