‘Technologische snufjes lossen vragen rond Het Nieuwe Werken niet op’

Van wie-zit-waar apps, beacontechnologie, interne chatsystemen tot domotica. Technologische snufjes en Het Nieuwe Werken zijn bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar draven we niet wat door? ‘Al dat geschakel tussen de verschillende systemen levert stress op’. 

Technologie is een vast onderdeel van Het Nieuwe Werken, één van de 3 B’s: bricks, bytes & behaviour. Het is zelfs een van de belangrijkste drijvers ervan. Maar ga je er nu echt beter door werken?

Werkdruk

Denise Hulst, eigenaar van Het Betere Werken, geeft als 20 jaar training op het gebied van persoonlijke effectiviteit en timemanagement. Ze pleit juist ervoor dat we gaan werken met minder verschillende apps. “Weer een app, waarmee je kan zien waar je collega’s werken is vooral weer een technologisch snufje erbij. Er bestaat al zoveel. Het aantal systemen en tools waarmee we werken wordt alleen maar meer. Het geschakel tussen al die apps en systemen levert ons alleen maar meer werkdruk op.”

denise-hulst

Denise Hulst

Bestaande pakketten

Volgens Hulst gebruiken we van bestaande systemen en apps, zoals bijvoorbeeld Sharepoint, slechts 5 tot 10 procent van de mogelijkheden. “Laten we die eerst eens beter leren kennen, voordat we nog meer systemen gaan invoeren. Het is gewoon te veel, we moeten beter onderzoeken wat we uit bestaande pakketten kunnen halen. Bovendien kun je niet alles weg ‘domotiseren’. Je lost er slechts een klein stukje mee op.”

In gesprek met elkaar

De meeste vragen die spelen bij Het Nieuwe Werken gaan om hoe je in contact kunt blijven met je collega’s, hoe je kan voorkomen dat jij als enige op die andere verdieping zit, terwijl de rest van je team bij elkaar zit en hoe je normaal met elkaar kunt communiceren. “Dit soort vragen los je niet op met technische snufjes, maar door met elkaar in contact te blijven. Technologie is niet de oplossing maar slechts een hulpmiddel.”

Hulst pleit dan ook voor meer contact met elkaar. “We leven in een tijd van versnelling en werkdruk. Voor de meest basale dingen hebben we geen tijd meer. Juist in gesprekken met elkaar kun je uitspreken waar je tegenaan loopt, waar je bang voor bent. Zowel collega’s onderling als tussen leidinggevende en team. Als ik leidinggevende zou zijn, zou ik de koffie- en theepauze verplichten en ervoor zorgen dat er weer gezamenlijk geluncht wordt, weg van de werkplek. Mensen willen elkaar in de ogen kijken, persoonlijke relaties aangaan. Ongeacht welke locatie, technologie of context,  het gaat er toch om dat je het beste uit jezelf je team, collega’s en werkomgevinghaalt?”

‘Vrijheid, verantwoordelijkheid en vakmanschap’

Een advocatenkantoor waar iedereen parttime werkt? Waar geen stramme hiërarchie heerst, maar vrijheid, verantwoordelijkheid en vakmanschap. Waar evenveel te zeggen heeft? Bij Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs (BvdV) geloven ze in de de kracht van anders organiseren.

Met de beginselen van de Brazilaan Ricardo Semler als uitgangspunt werkt het kantoor al tien jaar lang compleet anders dan wat gebruikelijk is in de branche.

‘Iedereen is ondernemer’

Bij BvdV is iedereen ondernemer en dat betekent dat iedereen de vrijheid krijgt om zijn praktijk, maar ook zichzelf te ontwikkelen. Over belangrijke beslissingen wordt in groot overleg democratisch besloten en iedereen kan aandeelhouder worden. Daarnaast werkt iedereen vier dagen per week met een onbeperkt aantal vakantiedagen en er geldt een urenmaximum. Deze unieke manier van werken leverde BvdV in 2014 de titel op van Slimste Bedrijf van Nederland, daarnaast mag het bedrijf zich sinds 2015 ‘B Corp’ noemen, met name vanwege haar sociale duurzaamheid.

Oprichter Sjoerd van de Velden en collega Daniël Maats leggen op het Congres Over Het Nieuwe Werken uit hoe deze unieke manier van werken in de praktijk werkt, waar zij tegenaan lopen en hoe zij de toekomst zien. We vroegen Van der Velden alvast wat meer te vertellen.

Waarom hebben jullie bij Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs destijds gekozen voor zo’n ongewone manier van werken?
“Degene met wie ik het kantoor heb opgericht en ik werkten hiervoor allebei bij een traditioneel advocatenkantoor. We hadden allebei het gevoel dat het anders en beter kon als je echt iedereen bij de bedrijfsvoering zou betrekken. En aangezien we met slimme mensen werken beschikken we dus ook over een goede collectieve denkkracht. We besloten iedereen tot ondernemer te maken. We hebben een formule geïntroduceerd die erop neerkomt dat hoe lager je de kosten weet te houden, hoe meer iedereen verdient. Daarnaast heeft iedereen evenveel zeggenschap en beschikken we allen over alle informatie. Of je nu partner bent of secretaresse. Dat is voor iedereen gelijk. Zo vormen we met zijn allen feitelijk één grote maatschap.”

Wat levert dit nu precies op?
“Naast de persoonlijke kant bood dat ook een ander voordeel: lagere kosten. De verspilling is namelijk nihil. Iedereen kan zich ermee bemoeien hoe we het kantoor sturen. Als je vindt dat we linksaf moeten gaan, maar de rest wil rechtsaf, probeer je iedereen te overtuigen van je gelijk of je legt je erbij neer. Als je constateert dat je het over een zwaarwegend onderwerp niet eens kan worden kun je zo weg. We hebben geen ingewikkeld relatiebeding. Over het algemeen komen we er met redelijke argumenten echter altijd wel uit. Toen we begonnen zagen sommigen ons als een socialistisch experiment. Opmerkelijk, omdat ons model ook elementen omvat die eerder als rechts zouden kunnen worden geduid. Hoe dan ook, dankzij ons succes hebben we veel aandacht gekregen. Zeker toen we de beginselen van de Braziliaan Ricardo Semler als uitgangspunt uit gingen dragen vond men het interessant. We kregen veel bedrijven over de vloer die bij ons kwamen kijken. Waar de meeste van hen tegen aanhikken is dat ze democratie wel spannend vinden maar transparantie nog spannender.”

Jullie hebben transparantie hoog staan op kantoor? Want iedereen heeft dezelfde rechten?
“Wij denken dat als je niks te verbergen hebt je heel erg open kunt zijn. Iedereen beschikt over alle informatie. Als iemand aandeelhouder wil worden kan hij of zij het zelf agenderen. Daarbij kijken we niet alleen naar de harde kant, de objectieve criteria, maar ook hoe deze persoon in de groep ligt. Daarnaast werken we dus allemaal parttime. Daarmee, en met ons urenmaximum, neem je een perverse prikkel weg om altijd maar vooral heel veel uren te werken, zoals vaak gebeurt in de advocatuur. Parttime werken is gezonder en beter voor iedereen. Dankzij het urenmaximum dat onderdeel is van ons model, is het bovendien financieel niet rendabel om het wel te doen.”

Wat houdt de leer van Ricardo Semler precies in?
“Hij zegt dat je kunt uitgaan van vertrouwen, the wisdom of the crowd. Verder is belangrijk je te realiseren dat je wordt beter door te delen. Onze ideeën bleken daar goed op aan te sluiten, vandaar dat we zijn beginselen overnamen. We hadden in het begin overigens niet alles al helemaal uitgedacht. Gaandeweg kwamen we problemen tegen, die we vervolgens gezamenlijk wisten op te lossen. Zo hadden wij bijvoorbeeld nog niet nagedacht over de gevolgen van ziekte of zwangerschap.. In ons model zouden die personen daarvan financieel nadeel ondervinden. Wij bleken als groep echter solidair. Als je wegens ziekte of zwangerschap minder werkt wordt het financiële nadeel daarvan via een daarop aangepaste formule gecompenseerd. Dat kost de andere kantoorgenoten geld, maar dat hebben we voor elkaar over als het nodig is. Wat we voor vertrouwen terugkrijgen is verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Op het congres willen we daarover vertellen.”

Lees verder op de website Over Het Nieuwe Werken.

Whitepaper Nationale Enquete Over Het Nieuwe Werken

ohnwHet onafhankelijke Platform Over Het Nieuwe Werken heeft in het voorjaar van 2015 voor de vijfde maal de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken gehouden. In totaal deden 5300 professionals hieraan mee, vooral op gebied van HRM, openbaar bestuur, overheid, facilitair en algemeen management. Belangrijkste onderzoeksvraag: wat heeft Het Nieuwe Werken opgeleverd?

Ik heb de whitepaper geschreven aan de hand van de onderzoeksresultaten.
Download de whitepaper