We worden steeds positiever over onze baas

Aantrekkelijk werkgeverschap is van groot belang. Zeker in deze tijden van schaarste aan talent op de arbeidsmarkt. Gemotiveerde werknemers kunnen helpen om die aantrekkelijkheid te verkopen. Hoe krijg je ze zover?

Voor het derde jaar op een rij is het aantal werknemers, die de organisatie waar ze werken aanbevelen als werkgever, gegroeid. Dat blijkt uit het eNPS benchmarkrapport ‘Employee Experience in Nederland 2019’, dat AnalitiQs elk jaar uitvoert. De mate van aanbevelen wordt uitgedrukt in de zogeheten Employer Net Promotor Score (eNPS). Die komt in Nederland dit jaar uit op 42. In 2016 lag de score nog op een dieptepunt van 16.

Employee Experience

Die stijging in de gemiddelde eNPS hangt volgens het rapport samen met een stijging in het percentage werknemers dat tevreden is over zowel het werk als hun werkgever. “Wij zien dat organisaties steeds meer aandacht hebben voor de werkbeleving van hun werknemers”, vertelt Irma Doze, managing director van AnalitiQs. “En dat heeft effect. Ook zijn mensen in het algemeen positiever omdat het goed gaat met de economie.” Deze stijging van de eNPS is geen eenmalige opleving, denk Doze. Als voorbeeld wijst ze op een sector als het onderwijs die, ondanks alle moeilijkheden, heel hoog scoort met de eNPS. “Het verschil zit hem echt in hoe het werk is georganiseerd en welke steun medewerkers krijgen van hun leiderschap.”

Leiderschap

Maar waarom zijn steeds meer werknemers zó tevreden over hun werk dat ze hun werkgever aanbevelen aan anderen?

De meest doorslaggevende rol daarbij is leiderschap. Wordt die positief ervaren, dan zullen werknemers de organisatie sneller aanbevelen dan wanneer ze nog verbetermogelijkheden daarin zien, aldus het rapport, dat over de laatste vier jaar keek naar welke aspecten een rol spelen in werknemerstevredenheid. “Leiderschap gaat overigens niet over de individuele personen die de organisatie leiden, maar meer over het vertrouwen dat er gezamenlijke ambities en doelen bestaan binnen de organisatie”, licht Doze toe. “Over dromen die directie en medewerkers samen willen waarmaken.”

Andere aspecten die ook een hoge impact hebben op de eNPS zijn de organisatie van het werk, erkenning en waardering, strategie en doelstellingen en de cultuur en sfeer op de werkvloer. “Daarnaast is het geloof in de eigen toegenomen waarde voor de eigen organisatie flink gestegen”, voegt Doze toe.

Klachten over werkdruk nemen toe

Toch zal 17 procent van de werknemers in ons land nog steeds hun werkgever niet zo snel aanbevelen. Er zijn dan ook nog zaken die niet goed zijn voor de employee experience. Zo nemen de klachten over werkdruk eerder toe dan af. Werkdruk lijkt iets ‘normaals’ te zijn geworden, een druk die we ons zelf opleggen omdat het ‘gewoon’ is om steeds het beste uit jezelf te willen halen, aldus het rapport. Ook zijn we zo hard bezig met presteren en competitie op de werkvloer, dat dit ten koste lijkt te gaan van de onderlinge samenwerking. En dit terwijl samenwerking juist kan helpen om de werkdruk te verminderen.

You may also like