Orange Knowledge Programme officieel van start

Wat als je een boer in Kenia met kennis van Wageningse voedselspecialisten kunt helpen zijn land efficiënter te bewerken of naar Wageningen kunt halen om daar kennis op te doen? Het nieuwe Orange Knowledge Programme van Nuffic richt zich via onderwijs op het versterken van competenties en kennis van mensen en organisaties in zo’n 50 ontwikkelingslanden. 

Het Orange Knowledge Programme (OKP) is een vijf-jarenprogramma van 185 miljoen euro dat gefinancierd wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is de opvolger die de 2 eerdere programma’s van Nuffic combineert; het Netherlands Fellowship Programmes (NFP) en het Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education (NICHE). Op 16 maart jl. ging met de publicatie van het Subsidiebeleidskader in de Staatscourant het programma officieel van start.

Hoe kun je iets goeds nog verder verbeteren?

Het versterken van competenties in ontwikkelingslanden is niets nieuws voor Nuffic. Al meer dan 60 jaar voeren we programma’s uit op het gebied van onderwijs- en kennisontwikkeling in diverse landen. Wij verstrekten al meer dan 100.000 studiebeurzen aan studenten uit die landen, waarmee ze in Nederland een opleiding konden volgen, en maakten talloze capaciteitsversterkingsprojecten mogelijk. Er is echter nog ruimte voor vernieuwing.

Victor Rutgers, verantwoordelijk voor de portefeuille Global Development bij Nuffic, legt uit: “Het Orange Knowledge Programme legt een aantal nieuwe accenten om de impact verder te vergroten. We bieden een heel geïntegreerd pakket van beurzen, trainingen, nog beter afgestemd op de behoefte van het land. Daarnaast kijken we naar het opzetten van meerjarige strategische partnerschappen tussen kennisinstellingen in ontwikkelingslanden en in Nederland en naar cofinanciering.

Ook gaan we nog meer aandacht besteden aan het op een aantrekkelijke wijze contact behouden met alumni. Zij vormen de ‘linking pins’ met Nederland, dus bieden we ze netwerkmogelijkheden en mogelijkheden om kennis te blijven uitwisselen”.

Wat houdt het programma concreet in?

Rutgers: “Een onderwijsinstelling in Bangladesh wil bijvoorbeeld een beroepsopleiding ontwikkelen op het gebied van drinkwatervoorzieningen. Ze hebben daarbij behoefte aan zowel inhoudelijke expertise, als aan het ontwikkelen van een goed curriculum en ze willen het personeel bijscholen. Wij kunnen bijvoorbeeld een samenwerking mogelijk maken met een gespecialiseerde Nederlandse onderwijsinstelling om samen een goed curriculum te ontwikkelen en de docenten te trainen in nieuwe lesmethoden.

Lokale bedrijven die grote behoefte hebben aan goed opgeleide waterbeheerders worden uitgenodigd mee te financieren. Hetzelfde geldt voor het aanbieden van trainingen aan bijvoorbeeld agrarische coöperaties in Burundi die boeren helpen om de voedselproductie te vergroten en te verbeteren. Of aan een NGO in Albanië die voorlichting geeft over vrijheid van pers en meningsuiting”.

You may also like