Noordenveld koppelt toegankelijkheid aan Global Goals

Als eerste gemeente in Nederland verbindt Noordenveld haar onlangs gepresenteerde Lokale Inclusie Agenda met de Global Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Wethouder Zorg en Welzijn en Duurzaamheid Kirsten Ipema legt uit. ‘Ongelijkheid gaat ook over of iedereen kan meedoen.’

Ook al is Noordenveld officieel geen Global Goals-gemeente, de VN-doelen sluiten goed aan op het beleid van de Drentse gemeente, waaronder meerdere dorpen vallen, zoals Veenhuizen en Roden. Zo wil Noordenveld over twintig jaar helemaal klimaatneutraal zijn, en is een duurzame toekomst een van de speerpunten. “Op de achtergrond nemen we wel al een tijdje de Global Goals mee in al ons werk”, vertelt Ipema. “Het gaat om doelen die voor elke gemeente belangrijk zijn, zoals armoede en duurzaamheid. Het was dan ook niet meer dan logisch om dat ook mee te nemen bij het opstellen van de Lokale Inclusie Agenda.”

Inclusie is ook ongelijkheid verminderen in de gemeente.

Koppeling met Global Goals

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid in oktober presenteerde Ipema de agenda, en ondertekende ze het Manifest Iedereen Doet Mee. De duidelijke koppeling die Noordenveld heeft gelegd tussen de Global Goals en het VN-Verdrag Handicap kreeg daarbij veel aandacht.

“Dat dit zo bijzonder was, hadden we helemaal niet door”, vertelt Ipema. “Toen we met de Lokale Inclusie Agenda aan de slag gingen, merkten we dat we vooral bezig waren met een van de Global Goals: het verminderen van ongelijkheid. Daar hebben we de Agenda dan ook voor opgezet. Of je nu jong of oud bent, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Iedereen doet mee. Met de Agenda willen we ongelijkheid verminderen in onze gemeente.”

Iedereen Doet Mee

De Global Goals en het VN-Verdrag versterken elkaar dan ook, stelt de wethouder. “Veel gemeenten gebruiken de Global Goals specifiek als basis voor hun beleid. Dan komen ze ook automatisch terecht in het domein van het verdrag: het toegankelijker maken voor iedereen. Het VN-Verdrag zelf is misschien niet zo sexy, maar wanneer je het vertaalt naar ongelijkheid verminderen of iedereen doet mee, dan klinkt het al veel beter. Je moet het aansprekend maken, er reclame voor maken, als je iets wilt bereiken op dit vlak. De Global Goals zijn dus een mooie opstap en dus goed te koppelen aan het Verdrag. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Als mensen door een beperking niet kunnen meedoen, dat leidt tot schaamte en ongelijkheid en misschien zelfs tot armoede. Het was dus niet meer dan logisch om ze bij de Lokale Inclusie Agenda te betrekken.”

Lokale Inclusie Agenda

De koppeling tussen de Global Goals en het Verdrag krijgt vorm in de uitvoeringsagenda van de Lokale Inclusie Agenda. “Dit is echt de basis voor al de activiteiten die we de komende tijd hebben gepland om de ongelijkheid te verminderen in Noordenveld”, licht Ipema toe. “Het gaat niet alleen om fysieke drempels wegnemen, maar ook om de hele communicatie naar buiten toe. Daarbij zijn we juist gericht op mensen zonder beperking. We willen hen laten zien wat ze zelf kunnen doen met kleine acties om de gelijkheid te verbeteren. We zijn erg gericht op de samenleving. Als je daar acceptatie en begrip bereikt bereik je meer dan alleen maar fysieke maatregelen.”

Een van de concrete actiepunten is de aanpak Dementievriendelijk. De gemeente wil samen met burgers en bedrijven meer begrip in de samenleving bereiken voor dementie. Net als andere gemeenten in Drenthe kent Noordenveld een relatieve snelle vergrijzing, waardoor ook dementie naar verwachting sneller zal toenemen. Ipema: “Dat heeft dan ook onze aandacht. Mensen met dementie worden vaak niet goed begrepen. Daarom durven ze dingen niet meer te doen uit angst om raar aangekeken te worden.”

Een ander concreet doel op de Agenda is om de overheidscommunicatie toegankelijk te maken. “Steeds beter lukt het om onze eigen communicatie en informatie zo aan te bieden, zodat dat het voor iedereen toegankelijk is”, vertelt de wethouder. “Een nieuwe website, brieven en informatie in eenvoudigere taal. Zo willen wij ook een goed voorbeeld zijn voor bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties in en rondom de Noordenveldse samenleving. Iedereen Doet Mee komt terug in al onze stukken. Per 1 april gaan we alle Raads- en Collegevoorstellen opnieuw vormgeven en ze een standaard paragraaf geven waarin verkend wordt welke consequenties er aan een voorstel zitten als het gaat om duurzaamheid en inclusie. Alle nieuwe besluiten worden voortaan langs deze meetlat gelegd.”

Ervaringsdeskundigen

De gemeente werkt verder nauw samen met de Werkgroep Toegankelijk Noordenveld, het VN-panel in de gemeente Noordenveld dat zich inzet om te komen tot een inclusieve samenleving. Deze groep ervaringsdeskundigen heeft geholpen de Agenda en bijbehorende uitvoeringsagenda vast te stellen. Vanuit hun onafhankelijkheid brengen ze zowel gevraagd als ongevraagd advies uit. En dat wordt gewaardeerd. Ipema: “De werkgroep houdt ons bij de les. Deze club gedreven vrijwilligers heeft ervaring met de drempels die mensen met een beperking tegenkomen in hun dagelijks leven. Ze doen zoveel meer dan alleen meedenken. Ze zijn echt deel van de uitvoering van het LIA en werken hard aan onze gezamenlijke doelen.”

De leden van de werkgroep toetsen de toegankelijkheid van de gemeente en maken een lijst met verbeterpunten. Daarnaast bezoekt de werkgroep Toegankelijk Noordenveld winkels, restaurants en kroegen, verenigingen en sportclubs en geeft hen een label voor toegankelijkheid wanneer mensen met een beperking er vriendelijk en als serieuze klant worden geholpen. “Wat je helaas vaak ziet dat is dat mensen minder hard lopen voor mensen in een rolstoel bijvoorbeeld”, licht Ipema toe. “We willen laten zien dat ook zij een interessante doelgroep zijn. Het is iets wat we echt samen willen verbeteren.”

Draagvlak

Toegankelijkheid krijgt steeds meer bekendheid in de Noordenveldse samenleving, aldus de wethouder. “Het draagvlak om te komen tot oplossingen zodat iedereen kan meedoen is groot en groeiende.” De komende tijd gaat Noordenveld dementievriendelijke trainingen geven en vanuit de Lokale Inclusie Agenda is er budget om de gemeentegebouwen beter toegankelijk te maken. “Samen met Toegankelijk Noordenveld werken we om de zelfstandigheid van inwoners met een beperking te vergroten. En om gelijkheid te organiseren op alle domeinen. Van bouw en wonen, vervoer, welzijn, gezondheid en ondersteuning, werk en inkomen, onderwijs tot vrije tijd, sport en cultuur.”

En zo wordt een van de Global Goals bereikt in Noordenveld.

Lees het hele artikel op Iedereen Doet Mee van de VNG.

You may also like